+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İyonik bağlar nasıl oluşuyor Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    İyonik bağlar nasıl oluşuyor
    iyonik bileşikler nasıl oluşur  2. Asel
    Bayan Üye

    Sodyum ve klor atomlarının sodyum klorid oluşturmak üzere iyonik bağla bağlanışı. Sodyum en dıştaki atomunu kaybeder ve asal gaz elektron konfigürasyonuna sahip olur. Bu elektron egzotermik olarak klor atomuna girer. Ardından, zıt yüklü iyonlar birbirini çeker ve iyonik bağ oluşur. Klor atomunun, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur.Sodyum atomu ise bir elektonu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvvetli bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır.
+ Yorum Gönder


iyonik bağ nasıl oluşur