+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Toplum için çalışanlar ile ilgili kısa yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toplum için çalışanlar ile ilgili kısa yazı
  Toplum için çalışanlar ile ilgili kısa yazı 2. Asel
  Bayan Üye

  Toplum için çalışanlar ile ilgili kısa yazı

  1.Kurum nedir? Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kalıcı yapılardır.

  2. Kurumların oluşturulmasının nedeni nedir? Toplumsal ihtiyaçların karşılanması,………

  3. Resmi kurum nedir? Devlet tarafından oluşturulan kurumlardır?

  4. Sosyal örgüt nedir? Bir takım toplumsal hizmetleri görmek üzere gönüllü kişilerce oluşturulan kurumdur.

  5. Bildiğiniz sosyal örgütlere örnek veriniz. Kızılay,AKUT,TEMA, vs….

  6.Kurumların birbiriyle ş birliği ve dayanışma içinde olması niçin önemlidir? Çünkü, insanlar gibi kurumlarda tüm ihtiyaçlarının kendileri karşılayamazlar.Örneğin; okulumuz temizlik için belediye ile, elektrik işleri için elektrik işletme şirketiyle, su için sular idaresiyle iş birliği yapmak zorundadır.

  7. Sosyal etkileşim nedir? Kişilerin , grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olması önemlidir.

  8. Sivil toplum örgütlerinin temel özellikleri nelerdir? BU kuruluşlar gönüllü kimseler tarafından oluşturulur.Hizmetleri karşılıksızdır. Amaçları çevrelerini ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek,insanların daha mutlu olmasına katkıda bulunmaktır.

  9. Sivil toplum kuruluşlarının hizmet verdiği alanlardan birkaçını belirtiniz.Çevreyi korumak ve güzelleştirmek,muhtaç insanlara yardım etmek,insan haklarını ve demokrasiyi korumak ve geliştirmek,hayvanları korumak,doğal afetlerde insanlara yardımcı olmak….

  10. Atatürk’ün eğitime önem verdiğini nasıl kanıtlamıştır? Atatürk,Türk milletini eğitilmesi yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.Yurt gezileri sırasında milletimiz okuma yazma öğretmiştir.

  11. Sivil toplum kuruluşlarını faaliyetleri hangi araçlarla duyurulmalıdır? Afiş,bildiri ve medya yolu ile….

  12. İnsanlar sivil toplum kuruluşları ile nasıl iş birliği yapabilir? Bu iş birliği niçin önemlidir? İnsanlar sivil toplum kuruluşlarına üye olup faaliyetlerine destek verebilir.Ayrıca,üye olmadan da destekleyebilirler.Böylece insanlar, tek tek başaramayacakları toplumsal hizmetlerin gerçekleşmesine katkı sağlamış olur.

  13. Sivil toplum kuruluşları devlete nasıl destek vermektedir? Sivil toplum kuruluşları,devletin yetersiz kaldığı durumlarda topluma hizmet vrir.Böylece bir anlamda,devletin yapamadığı bazı işleri yapmış olur.Bu da devlete dolaylı yoldan destek verme olarak tanımlanabilir.

  14. Sivil toplum kuruluşları,toplum birliğini güçlendirme bakımından nasıl bir rol oynar?Sivil toplum kuruluşları,toplumun muhtaç insanlarına,diğer insanların yardımcı olmasını kolaylaştırır.Böylece toplumun farklı kesimlerinin,birbirine karşı sevgi ve bağlılık duygusunu geliştirirler.

  15. Sivil toplum kuruluşları kuruluş şekillerine göre nasıl sınıflandırılabilir? Oda, sendika, vakıf ve dernek

  16. Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlarda çalışanların görev bilinçleri neden farklıdır? Her iki kurum da topluma hizmet için kurulmuştur..Yalnız,sivil toplum kuruluşlarında bulunanlar gönüllü iken ,resmi kurumlarda çalışanlar görev bilinciyle hareket eder.

  17. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ile resmi kurumlarda çalışanların nitelikleri hangi yönleriyle birbirinden farklıdır?Resmi kurumlarda çalışanlarda belli nitelikler(yaş,eğitim durumu vs.) aranabilir. Oysa sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak topluma hizmet vermek isteyen herkes görev alabilir.

  18. Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi nedir? Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamaktır.
 3. Ziyaretçi
  Güvenlik açısından
  Yıldız Polis Karakolu,
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sivil toplum kuruluşlarına örnekler

  1- Türkiye bilişim Vakfı
  2- Bir Dilek Tut Derneği
  3- DenizTemiz Derneği
  4- Doğal Hayatı Koruma Derneği vb. gibi kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilirler.


+ Yorum Gönder


toplum için çalışan gruplar,  toplum için çalışanlar ile ilgili yazı,  toplum için çalışan resmi kurumlar,  toplum için çalışanlar ile ilgili kısa yazı,  toplum için çalışanlar yazı,  sivil toplum kuruluşları ile ilgili şiirler