+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atatürk millet sevgi özlü söz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk millet sevgi özlü söz
  atatürk millet sevgi özlü söz 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur Ben, onların rüyasını temsil ediyorum Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

  Ne mutlu "Türküm" diyene

  Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

  Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim

  Yurtta sulh, cihanda sulh

  Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür

  Doğruyu söylemekten korkmayınız

  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir

  Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır

  Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

  Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür

  Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz

  Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir

  Egemenlik verilmez, alınır

  Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir

  Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır

  Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır

  Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz

  Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur

  Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz

  Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım

  Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

  Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

  Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

  Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir

  Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

  Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

  Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

  Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır

  Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz

  Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir

  Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

  Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar Asıl küfür onların bu zannıdır Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır

  Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır

  Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir

  Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz

  Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz

  Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir

  İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

  Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

  Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa

  Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim

  Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz
+ Yorum Gönder