+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Nafaka artırımı davasının savunma dilekçesi örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nafaka artırımı davasının savunma dilekçesi örneği
  nafaka artırımı dilekçesi örneği 2. Asel
  Bayan Üye

  nafaka artırımı davasının savunma dilekçesi örneği


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
  DAVACI :

  VEKİLİ :  DAVALI :

  KONU : Aylık TL. olan İştirak Nafakasının TL. arttırımı ile aylık TL. ye çıkartılması İstemimizdir.

  .

  AÇIKLAMALARIZ :


  1- Davalı … ile müvekkilemiz … Aile Mahkemesinin … tarih, … E. ve … K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

  2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu … doğumlu …'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için … Aile Mahkemesi’nde … E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

  3- … Aile Hukuk Mahkemesi … tarih, … E. ve … K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk … için aylık …TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

  4- … yılında hükmedilen aylık …TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk … halen … Lisesi … sınıfta okumaktadır.

  5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.  HUKUKİ NEDENLER : HUMK., MK. ve ilgili mevzuat.


  HUKUKİ DELİLLER :1- .. 1 AHM ../ E. Sayılı Dosyası

  2- .. 2 AHM ../ E. Sayılı Dosyası

  3- Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

  4- Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri diğer deliller.


  SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle aylık . olan iştirak nafakasının . arttırımı ile aylık . ‘ye çıkartılmasına,yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…  DavacıVekili Av.
+ Yorum Gönder


nafaka artırım davasına cevap dilekçesi,  nafaka artırım davasına itiraz dilekçesi,  nafaka artırım dilekçesi ,  nafaka artırım davası cevap dilekçesi,  nafaka artırım davası dilekçe örneği,  nafaka artırımı cevap dilekçesi