+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Ailedeki liderlik rolü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ailedeki liderlik rolü
  lider olan kişilere örnekler 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Aile içi ilişkilerimizde kimi zaman tartışmalar yaşarız, tabii olarak. Tartışmalardan biri de ailede reisin kim olacağıdır. Veya ailede otoritenin gerekli olup olmadığı konusudur.
  Farklı vücut ve ruh yapılarıyla kadın ve erkek evlilikte bir bütünlük oluştururlar. Bu farklılıkların görev bölüşümünde göz önüne alınması tabidir. Otorite olmayıp, aile çevresinde anneye ve babaya ait iki ayrı kaide ve yasak topluluğu olursa, çocuk neye itaat etmesi gerektiği hakkında bir fikir edinemez.
  Bu halde çocuk hangi tarafı memnun edeceği konusunda tereddüde düşer, zararlı özellikler ve bozuk bir şahsiyet geliştirir. Yıllardır ideal aile tipi olarak gösterilen anne-baba otoritesinde eşitlik olan aile yapısı için,çeşitli araştırmalar yapılmış ve ilginç sonuçlar ortaya çıkmış: Ailede disiplin veren kişi baba ise, erkek çocuklar iyi ve sorumlu yetişiyor.
  En bağımlı (serbest hareket edemeyen. ebeveynine çok sık muhtaç olan) ve üstelik kendisine en az güvenilebilen gençler, ailelerinde anne ve babaları eşit otoriteye sahip olanlardır. Bu gençlerin ailelerinde anne veya babanın egemenliği söz konusu değildir. Böyle aileler, girişim duyguları ek**** kararları için başkasından destek bekleyen gençlerin yetişmesine zemin hazırlamaktadır. Kısacası ; otoritenin eşit paylaşıldığı ailede yetişen gençler sorumluluklarını yeterince yüklenememektedirler.
  Aslında her grubun bir başkanı olur ve bu bellidir. Yönetim kurulu başkanı olmayan bir firma veya komutanı olmayan bir ordu anlamsız, beceriksiz olur ve çabucak parçalanıp dağılır. Aynı durum aile için de geçerlidir.
  Ailenin bir lidere ihtiyacı vardır, çünkü bu bir iştir ve meşguliyettir. Kutsal kitabımızı ve binlerce yıllık tarihi geçmiş toplumlardaki aileleri göz önüne alırsak ailenin başkanlığını erkeğin, kocanın, babanın yapması gerekliliği ağır basar.
  Tabii babanın aile reisi olması demek aileyi etkileyen kararlar alırken annenin (reis yardımcısı) hiçbir fîkir beyan edemeyeceği anlamına gelmez. Anne, ailenin bir birim olarak çalışmasında çok önemli bir rol oynar. Araştırmacılar; erkek liderlerin psikolojik yapılarının uygunluğuna dikkati çekmektedir. Erkekler daha girişken, daha faal daha kararlı ve daha baskın oldukları için liderliğe daha yatkındırlar.
  Sağlıklı ailelerde baba başkan, anne de yardımcısıdır. Karı-koca uyumludur. Anlaşamadıkları konuları birbirleriyle konuşurlar. Konuşarak çözüm bulamadıkları çok ender durumlarda ise, son kararı verme sorumluluğu erkektedir. Anne otoriter, erkek rolü üstlenmişse çocuğa yeterli duygusal doyumu sağlayamaz.
  Çocuk sevgi açlığı çeker. Bu eksikliğin etkileri hayatı boyunca sürer. Cinsel kimlik 3-6 yaşlarında kız çocuklarının anneyi, erkek çocuklarının babayı benimsemesi ile gelişir. Babanın uygun erkek örneği olmadığı durumlarda erkek çocuğun bocalaması kaçınılmaz olur.
  Annenin kadınsı özellikler göstermeyişi de, kız çocuk için benzer bir güçlük doğurur. Erkek ve kadın kişiliklerinin ters yüz olup, yer değiştirdiği ailelerde, bütün çocukların kimlikleri etkilenecektir. Böyle ailelerin çocuklarında cinsel uyum bozukluklarının sık ortaya çıkması bu yüzdendir.
+ Yorum Gönder


ailede lider olan kişilerin özellikleri,  ailedeki-lider--rolü,  ailenizde liderlik rolünü,  ailede liderlik,  ailedekiliderlik-rolu,  ailedeki liderlik rolü fotorafları