+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Ferhat ile şirin hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ferhat ile şirin hakkında kısa bilgi
  ferhat ile şirin hakkında kısa bilgi lazım bana, bu efsane doğrumu nedir nasıl yaşanmış hakkında bir açıklama bekliyorum, şimdiden teşekkur ederim.. 2. Asel
  Bayan Üye

  ferhat ile şirin aşkı efsane değil yaşanmıştır, netten bulduğum bilgilerle bir özet yazdım..

  Ferhad ile Şirin Ferhadname, Ferhad u Şirin, Hüsrev ü Şirin isimleri ile de işlenen ortak bir hikayenin ismi.İran ve Türk edebiyatında, divan şairlerinin gazellerinde, rubailerinde geçen bu aşk hikayesi, Sasani Hükümdarı Hüsrev Perviz’in maceralar ile dolu hayatından alınmıştır.

  Hürmüz’ün oğlu olan Hüsrev Perviz’in tahta çıkmak için verdiği mücadeleler ve otuz sekiz yıllık saltanatı (590-628), Firdevsi’nin Şahname’si başta olmak üzere bütün tarihi kaynaklarda geçmektedir. Bu Sasani hükümdarının renkli hayatını romantik bir şekilde anlatan şairlerden birisi de Genceli Nizami’dir.

  Nizami, 1176’da tamamladığı ve mesnevi türündeki eseri Hamse’de Ferhad ile Şirin hikayesini işlemektedir. Bu hikaye, ondan başka kimseler tarafından da işlenmiştir. Mesela Taberi Tarihi’nde, Ali Şir Nevai, 12. yüzyılda İranlı şairSenai bunlardan birkaçıdır.Ancak esas olarak Nizami’nin Hamse’sinin ikinci mesnevisine mevzu olduktan sonra İran ve Türk edebiyatında en çok bahsi geçen ortak hikayelerden birisi olmuştur.

  Ferhad’ın kim olduğu pek belli değildir. Hüsrev’in çok sevdiği Şirin’in aşığı ve su yolları yapmakla Ünlü birisi olduğu tahmin edilmektedir. Ferhad ile Şirin’in hususiyetleri; his dünyası çok zengin olan şark edebiyatında şiirlerde ve divan edebiyatımızda telmih, istiare için kullanılmıştır. Mesela, “Ferhad olup dağları delsem!” gibi.
+ Yorum Gönder


ferhat ve şirin hakkında kısa bilgi