+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İstanbulun yeryüzü şekilleri maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbulun yeryüzü şekilleri maddeler halinde
  istanbulun yeryüzü şekilleri maddeler halinde 2. Asel
  Bayan Üye

  istanbulun yeryüzü şekilleri maddeler halinde

  Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %85'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak 66.000 km² alan kaplar. Karadeniz Marmara ve Ege olmak üzere üç denize komşudur. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer alır. Hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alır.


  Yeryüzü Şekilleri

  Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Marmara Bölgesi'nin en önemli yükseltisini güneyde Samanlı Dağları Trakya kesiminde Karadeniz boyunca uzanan Yıldız Dağları ve güneydeki Uludağ oluşturur. Bu dağlar orta yükseltidedir. Bölgenin en yüksek dağı ise 2543 metre ile Uludağ'dır. Bölgenin en önemli düzlükleri ise Trakya'daki Ergene Havzası Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa ovaları ile güneydeki geniş plato alanlarıdır.

  Yer şekillerinin sade olması nedeniyle ulaşım kolaydır. Güney Marmara kıyıları girintili - çıkıntılıdır. Erdek Bandırma Gemlik ve İzmit körfezleri önemli girintilerdir.

  Kapıdağ Yarımadası tombolo özelliği gösterir.

  Kuzey kıyıları dik yalıyarlardan (falezler) meydana geldiği için bu kıyılarda fazla girinti – çıkıntı yoktur. Boğazlar eski akarsu yataklarının daha sonra sular altında kalması ile oluşmuş ria tipi kıyı özelliği gösterir.


  Toprak Özellikleri

  Trakya’nın kuzeyinde Kocaeli Yarımadası’nda Güney Marmara’nın doğusu ve güneyinde asitli koyu renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar bulunur. Ergene çayı havzası ile Güney Marmara Bölümü’ndeki ovalarda vertisol topraklar Trakya’nın batısı Gelibolu ve Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen kireçli topraklar yer alır.


  Akarsu ve Gölleri

  Sakarya'nın aşağı kesimiMeriç nehri Susurluk ırmağıbaşlıca akarsuları oluştururlar. Bölgenin yükseltisinin az olması akarsuların akış hızını azaltır. Bu nedenle bölge akarsularının enerji potansiyeli azdır. Ayrıca akarsuların yatak derinliklerinin azlığı ve yüzey şekillerinin elverişli olmaması baraj yapımını zorlaştırır. Bu nedenle Marmara Bölgesi'nin hidroelektrik üretimindeki payı azdır.

  Marmara Bölgesi'nin Anadolu yakasında yer alan akarsuları kıyıda delta oluşturamaz. Çünkü.Döküldükleri yerlerde kıyı akıntıları fazladır.

  Yatak eğimlerinin az olmasına bağlı olarak taşıdıkları alüvyonların büyük bir bölümünü alçak kıyı ovalarında bırakmışlardır.

  Bölgedeki Ulubat İznik ve Sapanca gölleri tektonik kökenlidir. Büyük ve Küçük Çekmece ve Durusu (Terkos) gölleri ise kıyı set gölüne örnektir.


  İklim ve Bitki Örtüsü

  Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama 600 - 700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C dir.

  Trakya'da karasal iklim özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz'in nemli havasının iç kısımlara girmesini engeller. Balkanlar üzerinden gelen nemli hava kütlesi nemini Balkan Dağları'nda bıraktığından Trakya'ya nemden yoksun ve kuru olarak eserler.

  Balkanlar'dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır. Bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşır. Dolayısıyla Güney Marmara'nın denizel iklime sahip olmasını sağlar.

  Yıldız Dağları'nın Karadeniz kıyılarına bakan bölümü hariç Trakya'nın tabii bitki örtüsü bozkırdır.

  Kocaeli platosunda bozulmuş Karadeniz iklimi görülür. Yazlar Karadeniz iklimine göre daha sıcak kışlar daha soğuktur. Yazlar yağışlı olmakla beraber maksimum yağış kışın düşer. Bölgede Karadeniz kıyıları boyunca ormanlar görülür.

  Güney Marmara'da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.

  Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Kuzey Marmara'da ormanlar Trakya'da stepler Güney Marmara'da ise maki bitki örtüsü yaygındır

  Marmara Bölgesi Türkiye ormanlarının % 13'üne sahiptir. Bölgeler arasında orman oranı bakımından 4. sırada yer alır.

 3. Asel
  Bayan Üye
  Nüfus ve Yerleşme

  Bölge küçük olmasına karşın nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir.

  Kent nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Nüfusun özellikle yoğunluk kazandığı yer Çatalca - Kocaeli Bölümü'dür. Sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir. Diğer bölgelerden en fazla göç alan bölgemizdir.

  Bursa tarım sanayi ve turizmin geliştiği ülkemizin beşinci büyük kenti konumundadır. Adapazarı gelişmiş sanayisi ve verimli tarım alanlarıyla yoğun nüfusludur. Balıkesir Çanakkale Edirne ve Tekirdağ orta nüfuslu kentlerdir. Bölgede en seyrek nüfuslu bölüm Yıldız dağları bölümüdür. Sebebi; yer şekillerinin engebeli olmasıdır.


  Tarım

  Türkiye'de bölge yüzölçümüne göre ekili - dikili alanın en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir. Buna yol açan faktör arazinin fazla engebeli olmaması düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olmasıdır. Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı sulamanın yaygınlığı tüketici nüfusun fazla olması rol oynar.

  Bölgede aynı anda üç değişik iklim tipinin görülmesi tarım ürün çeşidini artırmıştır.

  Marmara Bölgesi'nde ekili dikili alanların oranının fazla olmasına karşın bölgenin nüfusunun fazla olması diğer bölgelerden de tarım ürünü almasına neden olur.

  Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri

  Zeytin : Bölgenin özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki güney kıyılarında yetiştirilir. Özellikle Gemlik zeytinleri ülkemizin en kaliteli sofralık zeytinlerini oluşturur.

  Pamuk : Bölgede yaz yağışlarının azaldığı güney kesimde özellikle Balıkesir yöresinde yetiştirilir.

  Tütün : Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla beraber kaliteli tütünler Adapazarı ovasında yetiştirilir.

  Ayçiçeği : Türkiye'de en yoğun olarak bu bölgede yetiştirilir. Özellikle Trakya'nın iç kısımlarında Ergene Havzası 'nda yetiştirilmektedir.

  Şeker pancarı : Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda üretilir.

  Buğday : Bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir. Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı) nöbetleşe ekilir.Bölgeye düşen ortalama yağışın yeterli olmasından dolayı sulanamayan topraklarda da ekimi yapılmaktadır.

  Pirinç : Ülkemiz pirincinin yarıdan fazlası bu bölgeden elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde yetiştirilmektedir.

  Mısır: Özellikle Doğu Marmara ve Trakya'da yetiştirilmektedir.

  Bölgede çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmesine hatta bazı ürünlerde önde olmasına karşın diğer bölgelerden ürün alır. Çünkü göçlerle nüfusu hızla artmakta üretim yetersiz kalmaktadır.

  Meyvecilik: Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek elma armut kiraz şeftali ve kestane üretimi oldukça fazladır.


  Hayvancılık

  Bölgede hayvancılık büyük ölçüde şeklindedir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla beraber bölgede yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir. Bölgede makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların daralmasına yol açmıştır.

  Bölgede ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da yaygındır. Yıldız Dağları çevresi ile Tekirdağ Balıkesir ve Çanakkale dolayında mera hayvancılığı yaygındır.

  İstanbul ve çevresinde Bursa Gemlik Bilecik çevresinde ipekböcekçiliği yapılmaktadır. Ayrıca özellikle boğazlarda balıkçılık yoğun olarak yapılmaktadır. Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.


  Sanayi

  Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir. Sanayinin en çok geliştiği bölgedir.

  Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;
  • Hammadde temininin kolay olması
  • Hinterlandının geniş olması
  • Ulaşım kolaylığı
  • İşgücünün fazla olması
  • Pazarlama kolaylıkları
  • Tüketici nüfusun fazla olması etkili olan faktörlerdir.

  Türkiye'de üretilen enerjinin 1/3'ü Marmara Bölgesi'nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi kuşağı bu bölgede İstanbul - Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır. Türkiye'nin en gelişmiş ve işlek limanı İstanbul limanıdır.

  Bölge Türkiye ekonomisine ticaret ulaşım turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir.


  Yeraltı Kaynakları

  Mermer :Marmara Adası ve Bilecik'te kaliteli mermer yatakları vardır.

  Bor mineralleri:Balıkesir (Bigadiç Susurluk) Bursa arasında çıkarılmaktadır.

  Linyit Çanakkale ve çevresinde çıkarılır.

  Doğalgaz: Kırklareli (Hamitabat) çevresinde gaz çıkarılır.


  Turizm

  Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile İstanbul Bursa Marmara kıyıları önemli turistik merkezlerdir.Özellikle Güney Marmara kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir.

  Uludağ yalnızca bölgenin değil ülkemizin de en önemli kış turizmi alanıdır. Marmara Bölgesi turizmden en çok gelir elde eden bölgedir (%48).


  Bölümleri

  Yıldız Dağları Bölümü

  Bölüm Karadeniz'in kuzeyinde Karadeniz'e paralel uzanan Yıldız Dağları'nı ve çevresini içine alır. Ortalama yükseltisi 800 m civarındadır. Karadeniz ikliminin etkisiyle bölümde daha çok yayvan yapraklı ormanlar yaygındır.

  Bölüm Marmara'nın diğer bölümlerine göre işlek ulaşım yollarından uzakta yer alır. Bundan dolayı bölgenin en seyrek nüfuslu bölümüdür.Bölümde ormancılık faaliyeti yapılır. Bunun dışında küçükbaş hayvancılık görülür. Dağ eteklerinde ahır hayvancılığı ve tarım yapılmaktadır. Ancak tarım yapılan yerler sınırlıdır. Tarım Yıldız Dağları'nın güney eteklerindeki plâtoluk alanlarda yapılmaktadır.

  Yerleşim merkezleri İstanbul'a doğru uzanan yolların üzerine kurulmuştur.

  Ekonomimize en büyük katkısı hayvancılık ve ormancılıktır.

  Ergene Bölümü

  Bu bölümde özellikle kışın Balkanlar'dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim şartları yaşanır. Bundan dolayı tabii bitki örtüsü bozkırdır.

  Ekili - dikili alanların en fazla olduğu bölümlerden biridir. Verimli topraklara sahip olması nedeniyle bir çok tarım ürünü bu bölümde yetiştirilir. Bunların başında ayçiçeği pirinç şekerpancarı ve buğday gelir. Özellikle ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölümdür.

  Ahır hayvancılığı gelişmiştir.

  Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan kara ve demir yolları bu bölümde yer alan Edirne'den Avrupa'ya açılır.

  Güney Marmara Bölümü

  Bölgenin en yüksek yeri olan Uludağ bu bölümde yer alır.

  Bölümde özellikle kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak karakteristik bitki örtüsü makidir.

  Bölümdeki eğimli arazilerde ve kıyı kesimde zeytin yetiştiriciliği yaygındır. İç kısımlarda ise şekerpancarı tütün ayçiçeği pamuk gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

  İpekböcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümümüzdür.

  Bölümde nüfus Bursa çevresi gibi verimli ovalarda toplanırken bölümün batı kesiminin dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfus yoğunluğu azalmıştır.

  Bölümün en büyük şehri Bursa'dır. Bursa sanayi şehri olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve turizm şehridir. Yünlü pamuklu ve ipekli dokumacılık gelişmiştir. Oto montaj ve konservecilik gelişen diğer sanayi kollarıdır.

  Bölümde ayrıca seramik (Çanakkale) suni ipek (Gemlik) suni gübre (Bandırma) fabrikaları yer alır.

  Çatalca - Kocaeli Bölümü

  Bölüm Anadolu'yu Trakya'ya bağlayan yolların üzerinde iki yarımadadan oluşur. Bu bölüm aşınarak düzleşmiş platolardan meydana gelmiştir.

  Akdeniz ikliminin etkisi hakimdir. Tabii bitki örtüsü maki ve ormanlardır.

  Marmara Bölgesi'nin en fazla nüfuslanmış bölümüdür. Sanayileşmeye bağlı olarak

  İstanbul ve İzmit birbirine bağlanmış durumdadır.

  Bölümde tarım daha çok Aşağı Sakarya Ovası'nda yapılır. Bu bölümde ayçiçeği mısır tütün şekerpancarı gibi endüstri bitkilerinin tarımı yapılır.

  Ekonomik faaliyetlerin başında sanayi ticaret ulaşım ve bankacılık gelir.

  Bölümün (Aynı zamanda bölgenin ve Türkiye'nin) en büyük şehri İstanbul'dur. Her türlü sanayi kolunun bulunduğu iç ve dış ticaretin yapıldığı bütün ulaşım yollarının yoğun olarak kullanıldığı kültür ve ticaret merkezidir.

  Bölümün diğer bir sanayi şehri olan İzmit'te kâğıt boru lastik petro-kimya ve otomotiv gibi çok çeşitli sanayi kolları gelişmiştir.

 4. Ziyaretçi
  çok uzuun deme yaww okumaya ömür yetmez biraz kısaltın

 5. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  istanbulun yeryüzü şekilleri

  İstanbul oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir.
  Yüksek dağlar yoksa da, arazinin % 74’ü plato ve yaylalardan, % 16’sı dağlardan, % 10’a yakını da ovalardan ibarettir. İstanbul, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi gören, bunların birbirine en çok yaklaştığı iki uç üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Bu uçlar Avrupa kıtasında Çatalca, Asya kıtasında ise Kocaeli; güneyden Marmara ve Bursa, güneybatıdan Tekirdağ ve kuzeybatıdan Kırklareli ile çevrilidir. Şehrin adını aldığı ve Haliç ile Marmara arasında kalan yarımada üzerinde bulunan asıl İstanbul 253 km², bütünü ise 5712 km² 'dir. Marmara denizindeki Adalar da İstanbul iline dahildir.


 6. Ziyaretçi
  Mehaba arkadaşlar İyi güzel hoşda Okadar Uzunki Dhaka Kısa Zaten Arkadaş Belirtmiş Maddeler Halinde Olsaydı.

 7. FERAY
  Devamlı Üye
  Mehaba arkadaşlar İyi güzel hoşda Okadar Uzunki Dhaka Kısa Zaten Arkadaş Belirtmiş Maddeler Halinde Olsaydı.
  Dağları

  İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En yüksek dağı Yalova-.Gemlik arasında Samanlı Dağları üzerindeki Beşpınar Tepesi (926 m)dir. Asya kıtasında kalan topraklar daha yüksektir.

  Avrupa (Trakya) bölgesinde

  •Aydos Dağı (537 m), Kayışdağı (438 m), .Alemdağı (442 m), Çatal Dağı, Dümen Tepe (257 m), .Büyük Çamlıca (261 m), Küçük Çamlıca (229 m), Gürgencik Tepe (357 m), Yuşa Tepesi (201 m)dir.

  Avrupa (Trakya) bölgesinde

  •Istranca Dağları (Yıldız dağları): Karadeniz’e paralel olarak İstanbul’a doğru uzanır.
  Terkos Gölü'ne yaklaştıkça yükseklik azalır. İstanbul ilinin dörtte üçüne yakını plato ve yaylalardan ibarettir. Birçok akarsularla parçalanmıştır.

  Ovaları

  İstanbul’da büyük ovalar yoktur. Ova denilebilecek yerler, Akarsu vadilerinin göl veya denize yaklaştıkça genişlemesinden meydana gelmiş düzlüklerden ibarettir. Alüvyonlu topraklarla zenginleşen bu yerlerde tarım yapılır. Bunlar Karasu Vadisi, Sarısu Vadisi, Çakıl Deresi Vadisi, Riva Deresi Vadisi, Göksu Vadisi, Hiciv Deresi Vadisi ve Yatak Vadileridir.

  Akarsuları

  İstanbul il sınırları içinde büyük nehir ve ırmaklar yoktur, fakat çok sayıda dereler vardır.

  Avrupa (Trakya) bölgesinde bulunan dereler:

  •· Istranca Deresi: Istranca Dağlarının batı yamaçlarından çıkar. Durusu’yu alarak Terkos Gölüne dökülür. Terkos’u besleyen en büyük su kaynağıdır.
  •·Karasu: Büyük Çekmece Gölüne dökülen suyu bol ve uzunluğu 70 km olan bir deredir. İnceğiz de, debisi çok olan bir deredir.
  •·Sarısu: 25 km uzunluğundadır. Büyük Çekmece Gölüne dökülür.
  •· Çakıl Deresi: Büyükçekmece Gölüne dökülen küçük bir deredir.
  •·Sazlıdere: 40 km uzunluğundadır. Küçükçekmece Gölüne dökülür.
  •· Nakkaş Deresi: Küçükçekmece Gölüne dökülen küçük bir deredir.
  •·Alibeyköy Deresi: 50 km uzunluğundadır. Haliç’e dökülür. Bu dere üzerinde Kağıthane bölgesinde Alibeyköy Barajı vardır.
  •·Kağıthane Deresi: Haliç’e dökülen küçük bir deredir. Yazın kurur.
  •Anadolu bölgesinde bulunan dereler
  •· Göksu Deresi: Hereke yakınlarından çıkar. Göksu bucağını geçerek Ağva yakınında denize dökülür. İstanbul il sınırları içinde kalan kısmı 25 km’dir.
  •· Riva Deresi: Samandra’dan çıkarak Ömerli Barajına dökülen bu derenin uzunluğu 100 km’dir. İstanbul’un en büyük akarsuyudur.
  •· Hiciv Deresi: Suyu çok boldur. Uzunluğu 50 km’dir. Şile yakınında denize dökülür.
  •·Sellimandra Deresi: Yalova batısında denize dökülür.
  •· Eyrek Deresi: Yalova Ovasını sular ve Marmara Denizine dökülür.

  Gölleri

  İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan göllerden. Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde İstanbul’un 50 km kuzeybatısında, Karaburun’un gerisinde bulunmaktadır. Göle, Durusu Gölü de denilmektedir. Kenarları girintili çıkıntılı olan gölün yüzölçümü 25 km2, en derin yeri on bir metredir. Su toplama alanı 619 km2dir.
  •Terkos Gölü: İstanbul’un içme suyunun büyük kısmını karşılayan bu göl, il merkezine 50 km
  •Büyükçekmece Gölü: Yüzölçümü 10 km2dir. Derinliği az olup, bazı yerleri 1 m’den aşağıdır. Denizle bağlantısı kesilerek İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak için baraj gölü haline getirildi.
  •Küçükçekmece Gölü: Yüzölçümü 14 km2dir. İstanbul’un 15 km batısındadır. Nakkaş Deresi, Sazlı Dere ve Eşkinoz Deresi ile beslenir. Suyu hafif tuzludur. En derin yeri 20 m’dir. Göl bir dereyle denize birleşmiştir. Etrafı temizlendiğinde turizm bakımından İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olmaya namzettir.
  •Ömerli Baraj Gölü: Riva Deresi üzerinde kurulmuş, 54 metre yükseklikte ve 23 km2 yüzölçümünde bir barajdır. İstanbul’un içme suyunun bir kısmını temin eder.
  • Alibeyköy Baraj Gölü: Alibeyköy Deresi üzerinde içme suyu için yapılmıştır. Yüksekliği 29.5 m, yüzölçümü ise 1.66 km2 dir.

+ Yorum Gönder


istanbulun yer şekilleri,  istanbulun yeryüzü şekilleri,  istanbulun yer şekilleri nelerdir,  istanbul yer şekilleri,  istanbulun yeryuzu sekilleri,  istanbulun yeryüzü şekli