+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Dini olmayan toplum var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dini olmayan toplum var mıdır
  Dini olmayan toplum var mıdır 2. Asel
  Bayan Üye

  Dini olmayan toplum var mıdır

  Tarih boyunca dini olmayan bir toplum varmıdır


  İnsan var olduğu ilk günden beri, yüce bir varlığa yönelme, ona inanma, sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hissetmiştir. Bu nedenle din, tarihin bütün devirlerinde ve toplumlarda daima var olan evrensel, köklü bir olgudur. İnsana hitap eden, insan için söz konusu olan din, insanla beraber var olmuş ve tarih boyunca varlığını sürdürmüştür. İnsanlığın vazgeçilmez bir gerçeği olması nedeniyle bundan böyle varlığını devam ettirecektir.


  Dinler tarihi alanında yapılan araştırmalar, az da olsa Tanrı inancı olmayan insanlara rastlamasına rağmen, her toplumun bir dine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Batılı bilim adamlarından Henri Bergson "Bilimden, sanattan yoksun insan toplulukları geçmişte var olmuştur. Şimdi de vardır. Fakat dinsiz bir toplum kesinlikle var olmamıştır" sözüyle bu gerçeği dile getirmiştir.

  Eski dönemlere ait mimari yapılarda, sanat eserlerinde ve edebi ürünlerde bir kısım dini motiflerin yer alması eski çağlarda yaşamış insanların bir dine inandıklarını, dolayısıyla dini hayatın çok eskilere dayandığını ortaya koymaktadır.
+ Yorum Gönder