+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Radikal dinci ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Radikal dinci ne demektir
  radikal dinci ne demektir 2. Asel
  Bayan Üye

  radikal dinci ne demektir

  Radikal Dinci Hakkında Bilgi

  Köktendincilik, (radikal dincilik, dinî fundamentalizm) (İngilizce: Fundamentalism, Fransızca: Fondamentalisme), genellikle dinî esaslı asli kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan diğer görüşlere karşı toleranssız ve laiklik karşıtı dinî hareket veya bakış açısı. Köktendincilik, genellikle dinî tabiattaki bir dizi kurala sıkı sıkıya bağlı, çağdaş sosyal ve siyasi yaşam ile ilgili üzerinde uzlaşılmış prensiplere karşı tepkisi olan inancı belirtir.

  Köktendincilik terimi İncil'in sözcüğü sözcüğüne okunup savunulması, hayata uygulanması için başlatılan Protestan harekete denilmekteyken, zamanla genişleyerek bütün dinî hareketlerdeki ideolojik öze vurgu yapan bir karaktere bürünmüştür. Dinin temel prensiplerine sıkı sıkıya bağlı, bu prensiplere dönmeyi savunan, Modernizm ve Sekülerizm karşıtı dinî akımları tanımlamak için kullanılır. Dinî metinleri genelde kelime anlamlarıyla anlarlar ve yeni yorumlara karşı çıkarlar. Bu kavram sıklıkla radikalizm (köktencilikle) karıştırılmaktadır.

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
+ Yorum Gönder


Radikal dinci,  radikal dinci ne demek