+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır
  bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır

  ya da felsefe bilimlerle ilişkisini kesmiş midir? 2. Asel
  Bayan Üye

  bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır

  GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE BİLİM VE BÜYÜ ARASINDA SIKIŞMIŞ SORULAR


  Pratik yararların bilme arzusunun önüne geçtiği söylenebilir mi?
  Teknolojinin yarattığı problemler bilime maledilebilir mi?
  Bilimin teknolojinin kölesi olduğunu söyleyebilir miyiz?
  Bilim-kurgu edebiyatın gözden düşüp, onun yerine büyü-kurgu edebiyatın parlamasını nasıl açıklayabiliriz?
  Son yıllarda etik tartışmaların önem kazanmasını, etik değerlerin kaybediliyor olmasına bağlayabilir miyiz?
  Bilim ve teknolojideki gelişmeler sizce önümüzdeki elli yılda hangi yeniliklere yol açabilir? Bunlardan engellenmesi gerekenler var mıdır?
  Bilim her şeyi bilebilir mi?
  Bilimsel olan doğru olan mıdır?
  Bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında insanlardaki baskın duygunun korku olduğu söylenebilir mi?
  Herhangi bir sorununuza yanıt ararken bilimdışı bir yönteme başvurmayı doğru buluyor musunuz?
  Sizce sonuçları insanlık için tehlikeli olabilecek bir bilgiye ulaşılması engellenmeli midir?
  Insanın bilme arzusuyla, elde ettiği bilgi sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlar çatıştığında ne yapılmalıdır?
  Bilimsel gelişmeler karşısında 20 yy. başlarında yaşayan bir insanın bakış açısıyla günümüz insanının bakış açısında ne gibi farklılıklar var?


  Bir sonuç olarak bilimin temel özellikleri
  Bilim İlerleme özelliğine sahiptir. Her bilim adamı kendinden önceki bilimsel çalışmaları kaldığı yerden alarak daha ileri götürür. Bilimsel bilgi tarih boyunca birikmiş, artmış bir bilgidir. Bilimsel bilgi herkese açıktır. Bilimsel yöntemi kullanarak, herkes bilimsel sonuçlara ulaşabilir, onları test edebilir. Bilim olgulara dayalıdır. Bilimsel bilgi onu üreten insandan bağımsız olarak, nesnel bir alana aittir. Hiçbir bilimsel bilgi mutlak değildir. Her zaman bir bilimsel bilgi yerini daha doğru sonuçları olan bir bilgiye bırakabilir. Bilim birbiriyle çelişen iki önermenin aynı şekilde doğru olabileceğini kabul etmez. Bilimsel bilgi tutarlıdır. Bilim bize geleceğe ilişkin bilgi verme iddiasını da taşır. Başka deyişle bilim öndeyilerde bulunur.

  DENEYSEL BİLİMLER VE TÜMEVARIM YÖNTEMİ
  Tümevarım yöntemi, (tek tek olaylardan hareketle genel sonuçlara ulaşma) deneysel bilimlerin kullandığı temel yöntemlerden biridir.

  Bu yöntem sayesinde bilim adamları ele aldıkları konuyla ilgili olarak elde ettikleri sonuçları genelleştirirler.

  Tek tek gözlemlerden yola çıkarak genel sonuçlara ulaşmak deneysel bilimler için kaçınılmaz olmakla birlikte, elde edilen bu genel sonuçların kesinliği konusu kuşkuludur. Çünkü sınırlı sayıda gözlemden sonra sonuca bir sıçramayla ulaşılmaktadır.

  Tümevarım yönteminin bu yetersizliğini aşabilmek için, bazı bilim felsefecileri (Reichenbach) elde edilen sonuçların istatiksel olarak yorumlanması gerektiğini savunmuşlardır. Yani on kez yapılan gözlemlerden elde edilen bir bilgi bir milyon kere yapılan gözlemlerle elde edilen sonuca göre daha az kesindir.

  Bu yaklaşım ise K. Popper tarafından eleştirilir. Popper’a göre deney sayısının artması olasılğı yükseltmez. Olasılık hep aynı kalır. Tavla zarını ilk atışımızda dört gelme olasılığı neyse, milyonuncu atışımızda da aynıdır.(1/6)

  Popper, bilimsel bilginin hiçbir zaman kesin sonuçlu olarak kanıtlanamayacağını söyler. Ona göre bilimsel bir bilgi yanlışlanabilir olmalıdır. Popper, her varsayımın aksi kanıtlanana kadar doğru sayılması, aksi kanıtlandığında da terkedilmesi gerektiğini savunur.

  SONUCA GÖTÜREN ADIMLAR
  GÖZLEM

  Gözlem bir veri toplama etkinliğidir. Bir amaca yöneliktir. Bilimsel gözlemler sonucunda bir sorunun yanıtı bulunabildiği gibi, bir sorunun sorulması da olanaklı olabilir.

  VARSAYIM
  Varsayım henüz doğrulanmamış, doğruluğu test edilmemiş iddiadır. Bir sorunun yanıtı olarak ortaya konulmuş geçici açıklamadır da denilebilir.

  DOĞRULAMA
  Ortaya konulmuş olan geçici açıklamanın, çeşitli yollarla sınanması işlemidir.


  YASA

  Ortaya atılmış olan varsayımın, çeşitli yollarla sınandıktan sonra doğru olduğu anlaşılırsa ulaşılmış olunan noktaya denir. Yasa, geneldir, tek bir olgu veya nesneye değil, olgular veya nesneler grubuna aiittir. Yasa, olgusal bir içerik taşır. Yasa, doğruluğu kanıtlanmış varsayımdır.
+ Yorum Gönder


bilimlerin felsefeden ayrılması onları tamamen felsefeden koparmış mıdır