+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Mantıksal akıl yürütmek nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mantıksal akıl yürütmek nedir
  mantıksal akıl yürütmek nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Mantıksal akıl yürütmek nedir

  Mantıksal Ve Akıl Yürütme Hakkında

  Mantık

  Mantık, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplin. Doğru düşüncenin aletidir. Önceleri bir felsefe dalıyken daha sonra Matematik ve Bilgisayar Biliminin de parçası haline gelmiştir. Mantığa en büyük katkıları Aristoteles ve Gottlob Frege yapmıştır.

  Basit bir örnek: Eğer bütün insanlar memeli ise, ve Aristoteles insan ise, Aristoteles de memelidir.

  Bu örnek mantık sembolleriyle şöyle gösterilebilir:

  ya da; . Bu örnek daha genel olarak şöyle ifade edilebilir:

  az bulunanlar değerlidir,zümrüt az bulunur.Demek ki zümrüt de değerlidir

  Mantık, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen felsefi bir disiplindir. Bu açıdan mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Böylece mantıksal olarak doğru olan bilgi ve bilim anlamında yanlış olabilir.

  Akıl yürütme biçimleri usavurma yöntemleridir.

  1. Bir genel öncülden özele veya tikele varma tümden gelimdir:
  Dedüksiyon Bütün memeliler çokhücrelidir. İnsan bir memelidir. O zaman insan çokhücrelidir.
  2. Bir özel öncülden genele gitme tümevarımdır. Endüksiyon.

  Nokia cep telefonu kanser yapar.

  Samsung cep telefonu kanser yapar.

  Motorola telefonu kanser yapar.

  O zaman tüm cep telefonları kanser yapar.

  3. Analoji ise benzeştirmedir. Bunda da aynı niteliklere sahip nesnelerin tanımlanmasında benzeşme yoluyla bir tür “sıçratma” uygulanır.

  Yunanistan ve Türkiye aynı enlemdedir

  Yunanistan’da yazlar sıcak geçer.

  O halde Türkiye’de de yazlar sıcak geçer.


  Akıl Yürütmek

  1.sonuca düşünerek ulaşmaktır. elde net kanıt yoksa, deneyimlerden ve iç sesten destek alarak yapılandır çocuklarda sık görülür; soruyu sorar, "ben nasıl doğdum" net yanıtı alamaz, üç beş saçma kelimeden varsayımını kendi bulur
+ Yorum Gönder