+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Felsefi düşünce niçin birikerek gelişir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Felsefi düşünce niçin birikerek gelişir
  felsefi düşünce niçin birikerek gelişir 2. Asel
  Bayan Üye

  Felsefi düşünce niçin birikerek gelişir

  Felsefe Düşünce Hakkında Bilgi


  Felsefe bir düşünce etkinlidir. Soru sorabilme yeteneğine dayanır.
  Felsefe sürekli soru sorma faaliyetidir. Sorular cevaplardan daha önemlidir. Herhangi bir konu hakkında sürekli soru sorar. Sorular genelde hep aynı kalmakta ancak cevaplar filozoflara ve dönemlere göre değişir.
  Eleştirici ve sorgulayıcı bir düşüncedir. Kendisine konu ettiği herşeyi eleştiri süzgecinden geçirir.
  Akla dayanan bir düşüncedir. Felsefi düşünce aklın ürünü önermelerden oluşur. Bu önermeleri doğrulama ve yanlışlama olanağı yoktur.
  Refleksif bir düşüncedir. Bu düşünce her yönüyle sorgulananı, sorgulamanın kendisini veya sorgulananın sonucunu da sorgular. Bu çift yönlü düşünme tavrı felsefi bir yöntemdir. Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi durumuna refleksif düşünme denir.
  Felsefi düşünce özneldir. Her felsefi sistem o düşünceyi ortaya atan filozofun kişisel yaratıcılığına dayanır ve kişisel bir karakter taşır.
  Evrensel bir düşüncedir. felsefenin öznel olması onun evrensel bir niteliğe sahip olmadığı anlamına gelmez. Çünkü insan ve insan yaşantışıyla ilgili her şey felsefenin inceleme konusu olabilir. Ele aldığı konular itibarıyla evrensel bir nitelik taşır.
  Felsefe, temellendirmeye dayalı bir düşüncedir. Temellendirme, ortaya atılan bir görüş ya da ileri sürülen sav için bir dayanak göstermek anlamına gelir. Felsefi düşüncenin temellendirilmesi ortaya atılan düşüncenin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılmasıdır.
  Felsefe hem olanı hemde olması gerkeni inceler.
+ Yorum Gönder


felsefi düşünce niçin birikerek gelişir