+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sokrates hangi iki kavramı birleştirmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sokrates hangi iki kavramı birleştirmiştir








  sokrates hangi iki kavramı birleştirmiştir







 2. Asel
  Bayan Üye





  sokrates hangi iki kavramı birleştirmiştir

  Sokrates Kavramları

  “Akıl yalım gibidir, canlı kalmak için kendi özünü yer.
  Akıl durmadan daha çok akıl ister; tükenmek nedir bilmeyen
  bir çabayla sınırlarını genişletmeden edemez. Sınırları genişle
  dikçe de akıl-olmayanla sınırdaşlığı genişler…”

  Nermi UYGUR- “Yaşama Felsefesi”nden


  Bilgi kuramının ana tartışma konusu olan “insanın elindeki olanaklarla doğru bilgiye ulaşıp ulaşamayacağı” sorusuna olumlu yanıt veren ve doğru bilginin hangi kaynaktan geldiğini belirlemeye çalışan düşüncelerin sistemli bir biçim alması Antik Yunan düşünce çağına ve özellikle Platon’a geri götürülebilir. Bilgi konusuna bölük pörçük yaklaşımlar ilk kez doğa filozoflarında görülmekle birlikte, Platon ilk kez bilgi konusunu başlı başına bir felsefe sorunu olarak ele alıp tartışmaya açar. Zaten, felsefenin bilgi, varlık, ahlâk, estetik, politika gibi temel konularına belirli bir görüş çerçevesinde yanıt arama çabası olan sistemli felsefe çalışmalarını ilk başlatan da Platon’dur.

  Doğru bilginin kaynağını akıl, duyum ve deney, algı, sezgi gibi farklı bireysel yeteneklere bağlayan, yada doğru bilginin ölçütünü olgularla uygunluğa, pratik yarara indirgeyen farklı bilgi anlayışları, epistemolojinin (bilgi kuramı) günümüze kadar uzanan gelişme çizgisinde zenginleşerek gerçek anlamına kavuşur.




+ Yorum Gönder