+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Din sorgulanabilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Din sorgulanabilir mi
  din sorgulanabilir mi? ve ne kadar sorgulanır 2. Asel
  Bayan Üye

  din sorgulanabilir mi

  Din Sorgulanmalı mı

  konuya hangi perspektiften bakıldığına bağlıdır. Göksel dinler konusunda, imanlı insanların perspektifinden bakıldığında, cevap sorgulanabilir oluyor ama bu cevap, bütün sorulara Kutsal Kitaplarda cevap verilmiş olduğu varsayımına dayanıyor. Oysa insan, göksel dinlere göre, yasak meyveyi (iylikle kötülüğü ayırma ağacının meyvesini yiyerek) ilk günahı işlemiş ve sorgulama yeteneğini kazanmıştır. Kutsal Kitaplarda verilen cevaplarla yetinmeyip başka sorular sormak isteyebilir. Uzak doğu dinlerinin ise hiç ve asla sorgulanamaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar, belli bir hayat felsefesi içermekle birlikle, rituellere dayanarak sürüyorlar.

  A. Sorgulanamaz, çünkü din, kabul (otoriteyi kabul) esasına dayanan bir olgudur. Dinden düşmek için tek neden inkardır.Hristiyanlıkta, Rab'be (üçlü birlik) ve İsa Mesih'in Rab'bin oğlu olarak kurtarıcılığına inanmak yeterlidir. İnkar, bunu reddetmeye dayanır. İslam'da ise beş koşul vardır. (Burada çeşitli görüşler ortaya çıkıyor ama şu anda bu tartışmaya girmeyi yanlış buluyorum) Koşul ve kabulün olduğu yerde sorgulama olamaz. Olmamalıdır. İnsanlar iman ettikleri sürece yaşarlar (ruhun hayatı). (Yahudilik hakkında, maalesef çok kısıtlı bilgi sahibi olduğum için bu konuya değinmedim. Yoksa, ilk semavi din olarak, dinler tarihindeki öneminin bilincinde olduğumdan kimsenin kuşkusu olmasın ltfn.)

  B. Dinler, insanları kontrol altında tutabilmek için sorgulanamaz olarak takdim edilmiştir. Din devletleri insanları imanlarını kullanarak yönetir. Sorgulamak hem günah, hem de yasaktır.

  Yanlış anlaşılmamak için, kendi düşüncemi de eklemek istiyorum. Bence gerekleri ve yolları öğrenilebilir, çeşitli mezheplerde ve dinlerde bu yollar farklıdır ama iman özel ve bireysel bir şeydir. Bana göre, sorgulama başladığı anda iman zayıflar. Oysa, imanın başladığı yerde aşk, güven ve mutluluk başlar. İnsanlar iman yoluyla yanlız olmadığını, bu hayatın geçici olduğunu öğrenir ve hisseder. Kimsenin başkasının saadetini gölgelemeye hakkı yoktur. Bu nedenle, bu tür tartışmaların yapılabileceğini ama dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. İmanlı insan sorgulamaz. Buna gerek duymaz. Hidayete ermek, ya da (Hristiyanlıkta) Rab'bin seçtiklerinden olmak bunu ifade eder.

  Dinde zorlama olmaz, ayetini, kimseyi kendi dininize iman etmeye zorlamayınız, olarak anlamalıyız. Ama, elbette herkes dinini tanıtmalı, esaslarını anlatmalıdır (tebliğ). Yoksa, bu 'zorlama olmaz' sözünü, Kutsal Kitaplardaki ayetlere ve surelere inanmakta zorlama olmaz diye anlamak yanlıştır. İnanmak ön koşuldur. Dinlere göre, Kutsal Kitaplar Rab'bin Sözüdür. Her kelimesi doğrudur ve sorgulanamaz. Elbette bu, imanlılar için geçerlidir.
+ Yorum Gönder


din sorgulanır mı