+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bilim ve felsefenin benzer ve farklı özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilim ve felsefenin benzer ve farklı özellikleri nelerdir
  bilim ve felsefenin benzer ve farklı özellikleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  bilim ve felsefenin benzer ve farklı özellikleri nelerdir

  Bilim ve Felsefenin Farkları ve Ortak Yönleri


  Bilim Felsefesi
  Biim ve felsefeyi ayrı ayrı tanımlamıştık.Bilim felsefesi bilimin felsefi olarak açıklanmasına dayanır.Bu konuda bir çok bilgi mevcuttur ancak ana hatlarıyla almak gerekirse;
  *Bilim Felsefesi Gözleme Dayanır
  *Hpotezler Kurularak Başlanır(Varsayım)
  *Kanıtlama Çabası Vardır(Deney-Gözlem)
  *Kontrol Edilebilir Olmalıdır(Test-Ölçme)
  *Genelleme Yapılabilir Olmaldır.
  *Bir başka deyişle;kontrol edilemeyen hiç bir şey bilimsel değidir.
  *Bilim içerisindeki her şey nesnel olmalıdır.Yani toplum,çevre veya etnik kökenle ilgili herhangi bir kavram içermemelidir.
  *Dogmatik Olmamalıdır(Dogmatik:Eleştiriye Kapalı Olan)
  *Evrensel Olmalıdır(Sonuçları Tüm Dünya İçin Önemli Olmalıdır.)
  Bunlarla birlikte bilim; Birikimli İlerler,Deterministtir(Neden-Sonuç İlişkisi Vardır),Öngörüseldir(Tahmin)
  **Öngörüselliği açarsak Örneğin; “Türkiye’deki Orman Yangınları Bu Hızda Devam Ederse Türkiye 50 Yıl Sonra Çöl Olacakdır.”bu bilimin öngörüsel oluşunun kanıtı niteliğindedir.
  Olgusaldır(somut ve Gerçekçidir)

  Bilim ve Felsefenin Ortak/Farklı Yönleri
  Bilim Felsefe

  Nesnel———————Öznel
  Varlığı Parçalar—————Varlığı Bütün Olarak İnceler
  Varlığın Doğru Bilgisine Ulaşır—Doğruyu Sorgular
  Birikerek İlerler—————Yığılarak İlerler
  Deney-Gözlem Sonucu Oluşur—Akıl Yoluyla Elde Edilir
  ——————————————–
  Her İkiside Meraktan Doğar
  Doğmatik Değillerdir
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Felsefenin Alt Dalları Nedir

  Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) :
  Bilgi sorununu ele alır .Bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kaynağını araştırır. Bilgi nedir? Nasıl oluşur? Bilginin kaynağı akıl yada diş dünyamıdır? Doğru mutlak bilginin ölçütü nedir? Bilgi mutlak mı? yoksa göreli(rölatif)midir? Türünden sorulara cevap arar. Bilgi felsefesinin diğer adı epistemoloji yada bilgi felsefesidir.

  Varlık Felsefesi (Ontoloji) : Tek tek varlıkları değil genel olarak varlığı inceleyen felsefe disiplinidir. Ontoloji Varlığın özünü, ilk nedeni ve ilkelerini araştırır. Varlık var mıdır? Yok mudur? Varlığın özü nedir? Evren sonlumudur? evrende özgürlük var mıdır? türünden sorulara yanıt arar.

  Ahlak Felsefesi(Etik) : İnsanın yapıp etmelerini (eylemlerini) konu edinir. Bunların ilkelerini inceler. Etik İnsan eylemleri ile ilgili kavramları (iyi, kötü, vicdan, özgürlük, erdem, mutluluk vb.) ele alır. Ahlakın kaynağı nedir? Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlak yargılarının niteliği nedir? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlak yargılarının niteliği nedir? türünden sorulara yanıt arar.

  Siyaset felsefesi : Siyaset felsefesi devlet ve devlet şekilleri, iktidar, egemenlik, meşruiyet, gibi kavramları araştırır. Siyasal olayların ve kurumların oluşumunu açıklamaya çalışır. Bunları siyasal düzenle ilişkileri açısından değerlendirir. Ana konusu devlettir. İktidar kaynağını nereden alır? Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir? Sivil toplumun bürokrasinin anlamı nedir? Meşruiyetin ölçütleri nelerdir? Türünden sorulara cevap arar.

  Bilim Felsefesi : Felsefeye özgü düşünme ve çözümleme yönteminden yaralanarak bilimin yapı ve işleyişini aydınlatmayı amaçlayan felsefe dalıdır. “Çeşitli bilimler arasında ortak noktalar var mıdır?” , “Varsa buna dayanarak bilimleri sınıflandırmak mümkün müdür?” , “Bilim nedir?” “Bilgiler topluluğu mudur?” , “Bilimde her şey olup bitmiş midir?” gibi sorulara cevap arar.

  Estetik: Güzel olan’ı (hem doğadaki, hem de insan yapısı) araştıran felsefe dalıdır. Sanat felsefesi de güzeli konu edinir fakat sanat felsefesinin konusu sadece insan yapısı güzelliklerdir. (sanat eseri) Yani sanat felsefesinin konusu Estetiğe göre daha dardır. Bunun yanında sanat fels. sanat eseri ile ilgili kavramların analizi ve problemlerin çözümü ile de uğraşır.

  Ayrıca bunların dışında din, tarih, eğitim, tarih gibi felsefe alanları da vardır. din felsefesi Tanrı ve ruh kavramını da konu edinir

+ Yorum Gönder


felsefe bilimi ilerler mi