+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Ses toplulukları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ses toplulukları nelerdir
  ses toplulukları nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  ses toplulukları nelerdir

  Ses Topukları

  Pop müzik toplulukları, pop müzik eserlerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Pop müzik topluluklarında her türlü vurmalı, nefesli, telli, elektronik çalgılar kullanılabilir. Org, gitar, saksofon, timpani en çok kullanılan çalgılardır.

  Caz müziği toplulukları, caz müziklerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Caz müzik topluklarında genelde saksofon, trompet, klarnet, trombon, piyano, kontrbas, gitar gibi çalgılar kullanılır. İnsan sesi ön plandadır. Bestelenmiş şekliyle seslendirilmiş olmasının yanı sıra genellikle doğaçlama olarak çalınması en büyük özelliğidir.

  Oda Müziği Toplulukları, klasik batı müziği türlerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Bu topluluklar en az iki, en çok on çalgı ile oluşturulur. Oda müziği topluluğundan bazıları şöyle sıralanabilir:
  •İkili (düo): Keman-piyano, obua-flüt, gibi bir ezgi ve bir eşlik çalgısıyla oluşturulur.
  •Üçlü (trio): Keman-viyola, viyolonsel vb. çalgılar oluşturulur.
  •Dörtlü (kuartet): İki keman, viyola, viyolonsel, vb. çalgılarla oluşturulur. Bu toplulukları yaylı çalgılar dörtlüsü de denir.

  Ayrıca beşli (kentet), altılı (sextet), yedili (septet), sekizli (oktet), dokuzlu (nontet) gibi çalgı toplulukları da vardır.
+ Yorum Gönder