+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Ölçeklerin Birbirine Çevrilmesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ölçeklerin Birbirine Çevrilmesi hakkında bilgi
  Ölçeklerin Birbirine Çevrilmesi hakkında bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ölçek ve Ölçek Çeşitleri
  Bir yerin, haritasını veya planını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir. Çünkü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kağıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır. Bunun için çizilecek yerleri eşit oranlarda küçülterek çizmemiz gerekir. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, herhangi bir yerin plan veya haritası çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. Plan ve haritaların hepsinde ölçek bulunur.

  İki çeşit ölçek vardır. Bunlar kesir ve çizgi ölçeğidir.

  Harita üzerindeki uzunluk
  Ölçek = -----------------------------------
  Arazi üzerindeki uzunluk

  1/25 000, —1/300000 veya 1 : 250 000 şeklinde yazılan ölçeklere, kesir ölçeği denir. Bu ölçekte küçültme oranı, payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir. Kesir ölçeğinde, harita ya da plan üzerindeki 1 cm'lik uzaklığın, gerçek te ne kadar olduğu paydada görülür.

  Örneğin, bir planın köşesinde "Ölçek : 1/100" olarak yer almış olsun. Bu kesir ölçeği, gerçek uzunlukların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir. 100 cm'lik gerçek uzaklık, planda, 1 cm'lik uzunlukla gösterilmiş demektir. Ölçekten yararlanılarak iki yer arasındaki gerçek uzaklıklar hesaplanmaktadır. Örneğin, 1/3 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 8 cm olsun. Bu iki şehrin birbirine olan gerçek uzaklığını şu şekilde bulabiliriz:

  Gerçek uzaklık = Haritanın ölçeği x Haritadaki uzunluk
  3 000 000 x 8 = 24 000 000 cm = 240 km'dir.

  Çizgi ölçeği, haritanın bir köşesinde çizgi ile gösterilir. Çizgi ölçeği, haritadaki küçültme oranına göre, eşit bölümlere ayrılıp üzerine rakamlar yazılarak oluşturulmaktadır.

  Ölçek rakamından, plan veya haritası yapılan yerlerin, gerçek ölçülerinin ne kadar küçültüldüğünü anlarız.

  ÖLÇEKLER

  Ölçek haritalardaki alan ve uzunlukların gerçek alan ve uzunluklara oranıdır.
  İki türlü ölçek vardır:
  1. KESİR ÖLÇEK
  Küçültme oranının kesirlerle ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir. 1:1000 ,1/100.000 gibi.  Örnek: Gerçekte 90 km olan İzmir-Akhisar arası haritada 6 cm ile gösterilmiştir. Haritanınölçeği nedir?
  Gerçek Uzunluk= Harita U. x ölçek Paydası
  Örnek:1/200.000 ölçekli haritada 16cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?
  G.U= 16x200.000=3.200.000cm=32 km
+ Yorum Gönder


ölçeklerin birbirine çevrilmesi,  ölçeklerin birbirine dönüştürülmesi