+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Haritada ölçeklerin hepsi ile ilgili 5er soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Haritada ölçeklerin hepsi ile ilgili 5er soru
  haritada ölçeklerin hepsi ile ilgili 5er soru 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  haritada ölçeklerin hepsi ile ilgili 5er soru

  Harita Bilgisi ve Ölçekler İle İlgili Testler

  1) 1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

  gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

  lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?

  A) 1/10.000 B) 1/100.000 C) 1/500.000

  D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000

  2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

  hangisi belirler?

  A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon

  C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem

  E) Yerşekillerini gösterme biçimi

  3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile

  batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?

  A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109

  4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık

  haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-

  ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-

  tanın ölçeği nedir?

  A) 1/220.000 B) 1/1.100.000 C) 1/1.400.000

  D) 1/2.100.000 E) 1/4.400.000

  5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

  ğıdakilerden hangisidir?

  A) Kroki daha ayrıntılıdır.

  B) Planlar daha geniş alanları gösterir.

  C) Planın ölçeği daha büyüktür.

  D) Krokinin başlığı yoktur.

  E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.

  6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-

  risi değildir?

  A) Deniz kıyısından başlarlar.

  B) Kapalı eğrilerdir.

  C) Birbirleri ile kesişirler.

  D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.

  E) Nokta ile de gösterilirler.

  7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-

  dakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Konum B) İki nokta arası uzaklık

  C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler

  E) Nüfus dağılımı

  8) 1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

  çek alanı kaç km dir?

  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145

  9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası

  1 cm olarak gösterilmiştir.

  Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

  sı gerçek uzunluk kaç km dir?

  A) 5 B) 25 C) 75 D) 100 E) 125

  10) km

  5 0 5 10 15 20

  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

  ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?

  A) 1/ 100.000 B) 1/ 1.100.000 C) 1/ 10.000

  D) 1/ 1.000.000 E) 1/ 1.500.000

  11) 1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir

  yer gerçekte kaç km dir?

  A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100

  12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen

  bir sınıf gerçekte kaç m dir?

  A) 24 B) 36 C) 72 D) 86 E) 94

  13) Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-

  den hangisine göre belirlenir?

  A) Başlangıç meridyenine olan uzaklığına

  B) Gece - gündüz süresine

  C) Güneş ışınlarının düşme açısına

  D) Ekvatora olan uzaklığına

  E) Coğrafi konumuna

  14) Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm

  ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisidir?

  A) 1/200.000 B) 1/360.000 C) 1/400.000

  D) 1/600.000 E) 1/3.000.000

  15) 1 / 2.000.000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir

  uzunluk 1 / 1.000.000 ölçekli başka bir haritada kaç

  cm olarak gösterilir?

  A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8

  16) 1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir

  göl gerçekte kaç dam dir?

  A) 25 B) 125 C) 2.500 D) 12.500 E) 1.250.000

  17) 1 / 3.000.000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası

  3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile

  gösterilmektedir.

  Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?

  A) 1/ 300.000 B) 1/ 600.000 C) 1/ 1.000.000

  D) 1/ 6.000.000 E) 1/ 12.000.000 )1/ 7.000.000

  18) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile

  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisi olmalıdır?

  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000

  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000

  19) 1/ 500.000 ölçekli haritada 20 cm olan bir ada başka

  bir haritada 5 cm gelmektedir.

  İkinci haritanın ölçeği nedir?

  A) 1/ 12.500 B) 1/ 62.500 C) 1/ 1.000.000

  D) 1/ 1.250.000 E) 1/ 10.000.000

  20) Bir A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden

  hangisi kullanılamaz?

  A) 1/1.000 B) 1/10.000 C) 1/15.000

  D) 1/19.000 E) 1/250.000

  21) 1/ 2.000.000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm ola-

  rak ölçülmüştür.Bu gölün alanı gerçekte kaç km dir?

  A) 482 B) 820 C) 1640 D) 2700 E) 3280

  22) 1/ 400.000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi

  ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?

  A) 1/ 800.000 B) 1/ 850.000 C) 1/ 900.000

  D) 1/ 500.000 E) 1/ 1.000.000

  23) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile

  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden

  hangisi olmalıdır?

  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000

  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000

  24) 1/ 650.000 ölçekli bir haritada 6cm gelen bir alan ger-

  çekte kaç km dir?

  A) 253,50 B) 25350 C) 2,535 D) 23,350

  E) 25,350

  25) km

  4 0 4 8 12 16 20

  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 6 cm dir. Kesir ölçek ola-

  rak gösterin.

  A) 1/ 400.000 B) 1/ 2.000.000 C) 1/ 4.000.000

  D) 1/ 40.000 E) 1/ 4.000
+ Yorum Gönder