+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Haritalar günlük yaşantımıza ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Haritalar günlük yaşantımıza ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır
  Haritalar günlük yaşantımıza ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Haritalar günlük yaşantımıza ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır

  Haritaların sağladığı kolaylıklar nelerdir

  Yer tayini ve tarifinde sağladığı kolaylıklarla ulaşımda hem zamandan hem yakıttan tasarruf etmemizi sağlamaktadır.

  Küreselleşmenin doğal sonucu olarak uluslararası bilgi erişim ve edinimi daha da kolaylaştı. Harita; çizgisel anlamda coğrafyayı elle dokunur biçimiyle sunuyor insanlara. Sayısal ortamda tutulan haritalar, gelişen GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) ile hızla günlük yaşamın her alanına girmekte ve yaygınlaşmakta. Harita üzerinde baktığımız her noktada düşsel olarak soluk alabilir, orada, çok uzaklarda yaşayanlarla aynı acıyı aynı mutluluğu omuz omuza yaşayabilirsiniz

  Harita bir ülkenin kartvizitidir. Haritanın bir estetik, bir güzellik sembolünün ve araziyi doğru olarak temsil etmesinin yanında bir haritanın bir çok proje çalışmalarında altlık olarak kullanılması, bir çok işlemlerde el atılan ilk gereksinimlerden biri olması ve haritasız hiç bir teknik projenin yapılamaması ve yürütülememesi haritanın ne denli önemli bir araç olduğunu göstermektedir.

  Haritalar hangi alanlarda yararlı olur

  Yurt savunması ve güvenliğin sağlanması,

  Sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesi,

  Taşınmazmallara ilişkin hakların devlet güvencesi altında tutulması ve bu haklara ilişkin işlerin yürütülmesi,

  Baraj yerlerinin seçimi, inşaatı ve gerekli teknik ve parasal durumun, su örtüsünün ve dolayısı ile su altında kalacak ve sulanacak alanın ve parsellerin saptanması,

  Arazi düzenleme çalışmaları, arazi toplulaştırılması, birleştirilmesi veya ayrımının bilimsel, ekonomik, enuygun ve duyarlı biçimde yapılması,

  Toprak reformunun uygun, geçerli ve öncelikle gerçekleşmesinin sağlanması,

  Sulama ve kurutma çalışmaları için gereken ön projelerin hazırlanmasında ve sonraki uygulamasında enuygun ekonomik, duyarlı yararlı ve olumlu sonuçların alınması,

  Kara ve demiryolu geçkilerinin seçiminde ve yapımında teknik ve parasal hesaplarında uygun, bilimsel ve ekonomik yolun seçiminin sağlanması,

  Hava alanlarının seçiminde ve yapımında en teknik ve uygun durumun saptanması,

  Orman sınırlarının saptanmasında, amenajman çalışmalarında, sahil düzenlemelerinde, fidanlık ve parkların tasarlanmasında, projelerin hazırlanmasında ve yersel aplikasyonlarında rehber ve dayanak olarak kullanılması,

  İmar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması,

  Kanalizasyon, elektrifikasyon ve içme suyu şebeke projelerinin hazırlanmasında ve yersel aplikasyonlarında gerçekleşmenin ve ekonominin elde edilebilmesi,

  Taşınmazmal sahiplerinin mülklerinden kredi ve rehin gibi yollarla kanuni haklardan tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması,

  Kamulaştırma işlemlerinin düzgün ve hakça yapılmasının sağlanması,

  Sahip olunan arazinin yeterince değerlendirme olanaklarının yaratılmasının ve kolaylaştırılmasının sağlanması

  Turistik alanlarda yatırım yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi,

  Turistik yaya ve benzeri gezilerin yapılabilmesi için şehir planları ve kırsal alanlarda güzel manzaralı gezi rotalarının düzenlenmesi

  Çevre düzenlenmesi vb..
+ Yorum Gönder