+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Göllerin tanımını hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göllerin tanımını hakkında bilgi
  göllerin tanımını hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  göllerin tanımını hakkında bilgi

  göllerin tanımı hakkında bilgi

  Karalar üzerindeki çukurlarda birikmiş durgun sulara göl denir. Bulundukları bölgenin iklim jeolojik ve jeomorfolojik yapısına bağlı olarak farklılık gösteren dünyanın hemen her tarafına dağılmış irili ufaklı bir çok göl bulunur. Dünyanın en büyük gölü Asya kıtasında Hazar ve en derin gölü de yine bu kıtada Baykal gölüdür. Göller yağışlarla göle dökülen akarsularla ve kaynaklarla beslenirler. Eğer bir göle buharlaşma yoluyla kaybettiğinden daha fazla su gelirse göl suları yükselir. Gölün fazla suları göl çanağının en alçak yerinde bir dere halinde dışarı akmaya başlar. Buna gideğen yada göl ayağı adı verilir. Sularını okyanuslara ve denizlere ulaştıran göllerin suları tatlı Finlandiya ve ABD’de göller yöresidir.

  Oluşumlarına Göre Göller  A-Yerli Kaya Gölleri


  1. Tektonik Göller: Yerkabuğunun çöküntüye uğramış yerlerinde oluşan göllerdir. Doğu Afrika gölleriGöller yöresi gölleri  2. Volkanik Göller:Volkanik patlamalar sonucu oluşan çukurluklara suların dolması ile meydana gelen göllerdir.Volkan konisinin ağzında meydana gelen göllere krater gölleri denir. Örn:Nemrut gölü gibi. Patlama çukurluklarında oluşan göllere ise maar gölleri denir.Örn: Meke Tuzlası  3. Buzul GölleriK.Amerika’daki büyük göller ve yüksek dağlardaki sirk gölleri Türkiye’de

  4. Karstik Göller

  B-Set Gölleri[/b]

  1. Heyelan Set Gölleri

  2. Lav Set Gölü

  3. Alüvyal Set Gölü

  4. Kıyı Set Gölü

  5. Delta Gölleri

  6. Baraj Gölleri  GÖLLER

  Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir.

  Göllerin Özelliğinde (acı tatlı olmasında) Etkili Faktörler

  1. Gölün büyüklüğü ve derinliğiüyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır.

  2. Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa suları

  tatlı olur.

  3. İklim: Nemli iklim bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır. Genelde tatlı suludurlar.

  4. Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği  OLUŞUMLARINA GÖRE GÖLLER  1.Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri ile oluşan çukurlukları dolduran sulardır. En

  fazla Doğu Afrika’da görülür. Yurdumuzda ise Tuz G.

  Sapanca Ilgın gölü gibi.  2.Karstik Göller: Karstik bölgelerdeki çukurlukları dolduran durgun sulardır. Ör: Salda

  Suğla Kovada gölleri gibi.  3.Buzul Gölleri: Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo

  TendürekBey dağları gibi). Dünya

  üzerinde en fazla Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin

  kuzeyindeki göller buna örnektir.  4.Volkanik Göller:Yurdumuzda Nemrut
  Gölcük (Isparta) Acıgöl (Konya) gölleri buna örnektir.  5.Doğal Set Gölleri

  Heyelan Set Gölü: Tortum Yedi Göller.

  Alüvyon Set Gölü: Marmara Mogan

  Kıyı Set (Lagün): B. Ve K. Çekmece Terkos (Durusu) Simenlik

  Volkanik Set: Van Çıldır.

  Buzul (Moren set) Set : En fazla K.Batı Avrupa’da görülür.  6.Yapay Set : Baraj gölleri buna örnektir. Yurdumuz akarsuları üzerinde baraj kurmaya

  en elverişli bölgemiz D.Anadolu en elverişsiz bölge Marmara Bölgesi’dir. Hidro elektrik

  potansiyeli en fazla olan bölgemiz D.Anadolu Bölgesidir.

  Barajların Yapılış Amaçları

  Enerji üretmek

  İçme ve sulama suyu sağlamak

  Taşkınları önlemek

  Balıkçılık
+ Yorum Gönder