+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İşitme hastalıkları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İşitme hastalıkları nelerdir
  işitme hastalıkları nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  işitme hastalıkları nelerdir hakkında bilge

  Kulakta meydana gelen hastalıklar gerçekten son derece sancılıdır.Çekilemeyecek şekilde birağrı meydana gelir.Hemen tedavisi yapılmazsa kötü sonuçlarıda beraberinde getirebilir.


  Sağırlık : işitme yeteneğinin az ya da çok yitirümesidir. Kulak yolunun kirlenip tıkanması gibi basit bir nedenden Heri gelebileceği gibi, bazen çok karmaşık nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bu durumda, temel nedenler kulak yangısı, otoskleroz, damar bozuklukları, beslenme bozuklukları (azot eksikliği, şeker hastalığı), bulaşıcı hastalıklar (tifo, frengi), zehirlenme, kafatası veya ses travması (örneğin kazancılarda görülen hastalık), ya da sinirsel bir hastalık olabilir.
  Kulak yangısı : işitme organının yangılanmasıdır. Bu hastalığa streptokok, pnömokokgibi çeşitli bakteriler yolaçabilir. Genellikle bir burun ya da boğaz yangılanması sonucunda veya grip, kızamık, kızıl gibi hastalıklar sırasında ortaya çıkar. Dikkati çeken ilk belirtiler kulak ağrılarıdır. Bazen de bir irin akıntısı göze çarpabilir. Bu durumda, hemen bir uzman doktora başvurmak gerekir. Çünkü, süreğenleşme tehlikesinin dışında, daha başka birçok tehlikeler söz konusu olabilir, yavaş yavaş sağırlaşma, mastoidit, menenjit, kulaktan yayılan genel hastalık durumu bu tehlikelerden bazılarıdır.
  Mastoid yangısı: özellikle süt bebeklerinde, ivegen bir kulak yangısının başlangıcından iki ya da üç hafta sonra ortaya çıkan sürekli irin dkıntısıyla kendini gösteren bir hastalık durumudur. Mastoidit de denir. Delme işlemi uygulansa bile, ateş düşmez ve mastoid çıkıntısı üzerinde bir ağrı belirir. Bu hastalık sinüslerde tromboza, ivegen bir menenjite ya da beyin Apselerine yolaçması nedeniyle çok ciddî bir hastalıktır. Antibiyotik tedavisi olumlu sonuç verir.
  Baş dönmesi : Uzayın üç boyutundan biri içinde yer değiştirme duyumları olarak tanımlanabilir. Krizlerle ortaya çıkar ve travma izleri, beyin uru, plaklı skleroz, damar sertliği, zehirlenme kökenli (alkol ya da tütünden ileri gelebilir) sinir yangısı, hatta basitçe bir kulak yangısı gibi çok çeşitli nedenlerden ileri gelebilir. Yalnız başına veya kulak uğultusuyla sağırlıkla, mide bulantılarıylaya da kusmalarla birlikte görülen baş dönmesi daima çok ciddiye alınmalıdır. Bu durumlar kulak burun boğaz uzmanının derinlemesine bir muayenesini gerektirir.

  A) Kulak zarı
  Çekiç kemiğinin başı (A), sapı (B) ve örs kemiğinin kolu (C) saydam olarak görülmektedir.
  B) Orta kulaktaki kemik zinciri
  1) Çekiç
  2) örs
  3) Üzengi
  C) Üst solunum yollarının yandan kesiti Burun boşluğunun yan çeperinde, üst (1), orta (2) ve alt (3) boynuzcuklar, yutak (4), ağız boşluğu (5), soluk borusjj (6) ve yemek borusu (7) görülmektedir
+ Yorum Gönder