+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Coğrafya Eğitim alanında CBS den nasıl yararlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafya Eğitim alanında CBS den nasıl yararlanır
  Eğitim CBS den nasıl yararlanır bilgi verirmisiniz 2. Gülcan
  Devamlı Üye

  Coğrafya Eğitim alanında CBS den nasıl yararlanır

  CBS den nasıl yararlanılır

  Son yıllarda Türkiye’de taşınmaza dayalı sermaye piyasası gelişmekte olup piyasa araçlarının dayanağı olan taşınmazların
  bilimsel ve objektif olarak değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bir taşınmaza ait verilerle birlikte, taşınmazın değerine etki
  eden çevresel, sosyal ve fiziksel faktörlerin matematiksel anlamda ifade edilebilmesi taşınmaza objektif bir değer belirlemede
  büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Değerleme biliminde bir model oluşturulması ve bu modelin bilgi sistemine aktarılarak ilgili
  kurum ve kuruluşların kullanımına açılması emek, zaman ve maliyet azaltmada yardımcı olacağı gibi teknolojik gelişmelere
  uyum sağlamada da etkili olabilecektir. Yeryüzü verilerinden etkin olarak yararlanabilmek ve değişik ürünler elde edebilmek
  amacıyla bu yüzeylerin bilgisayar destekli modellemesi yapılmaktadır.
  Geniş ölçüde kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan
  önemli olan ve teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyan tarım sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. CBS teknolojisiyle
  yapılacak değerleme çalışmaları ile özellikle tarımsal taşınmazların değerlemesinde karşılaşılan problemler büyük ölçüde
  aşılacaktır. Zira tarımsal taşınmazların değerlemesi için gerekli verilerin temini tarımsal muhasebe kayıtları tutulmadığından ve
  tarımın kendi yapısı gereği yıllar itibariyle meydana gelen değişikliklerden dolayı son derece zordur. Taşınmaz değerlemesi
  çalışmalarında CBS teknolojisinin kullanımı ile veriler dijital ortamda tutulabilecek, güncellenmesi kolaylaşacak ve mevcut
  veriler ile modeller oluşturularak bir standardın geliştirilmesi mümkün olacaktır.
+ Yorum Gönder