+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Genç osman destanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Genç osman destanı
  Genç osman destanı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Genç osman destanı

  Genç osman destanı hakkında bilgi


  Olay 17. yüzyılın yeniçeri âşıklarından Kayıkçı Kul Mustafanın destanıyla da bestelenerek günümüze kadar gelmiştir.

  İran şahı, Dicle Nehrini geçip Bağdatı fetheylemiş, Ehl-i sünnet Müslümanlarına şiddetli eziyetler ve mübârek makamlara karşı hürmetsizlik etmektedir. Haber Sultan Murâd Hana ulaştığında Pâdişahın canı sıkılmış, harp dîvânını toplamış ve Bağdata sefer için ordunun hazır olmasını dilemiş. Sultan yeniçeri ve sipahilerden başka gönüllülerin de sefere gelmesini istemiş ve bu hususta şöyle buyurmuş:

  Ayrıca ulaklar salın her yere
  Gönüllüler dahi gelsin sefere
  Gönüllü olanlar bıyık burmalı
  Öyle ki, üstünde tarak durmalı.

  Pâdişahın bu fermânına rağmen gönlü cihad ateşiyle yanan, 18 yaşında, üç aylık evli Genç Osman kendini nefer olarak yazdırmayı başarır. Fakat bu haber pâdişahın kulağına gider. Murâd Han; “O söz dinlemezden hesap sorayım!” diyerek otağı hümâyûna çağırtır. Osmanı gören bütün vezirler ve beyler pâdişâhın onu cezalandıracağını düşünerek:“Eyvah bu tüysüz yiğide yazık olacak!” dediler.

  Osman otağ içre el–pençe divan
  Gök gibi gürledi Sultan Murat Han
  Bre bilmez misin eyledik ferman
  Şol Bağdat üstüne gider olanda

  Gönüllü olanlar bıyık burmalı
  Öyle ki üstünde tarak durmalı
  Bir pençe vuruşta kalkan kırmalı
  Düşman üzere hamle eder olanda

  Osman kaşla göz arasında cebinden çıkardığı demir tarağı üst dudağına vurdu. Demir tarak körpe dudağa saplanıp titredi ve durdu. Tarağın dişlerinin dibinden kan damlaları dökülürken, elleri göbeğinin üzerinde göğsü kabarık, başı dik olduğu halde şöyle dedi:

  Gündüz gece gönlü ayık Sultanım
  Bin Bağdat şehrine lâyık Sultanım
  İşte tarak, işte bıyık Sultanım
  Ölürüm ben size keder olanda

  Sultan Murat Han ve cümle hazır bulunanlar, bu durum karşısında fevkalâde müteessir oldular. Hayret ve memnunluk duygularını gizleyemeyen Sultan, bu yiğit genci ikram ve dualarla taltif ettikten sonra derhal Bağdat Seferi için ilerleyen öncü kuvvetlere Serdâr eyledi.

  Genç Osman, Bağdat kuşatmasında tam 40 gün cansiperâne çarpıştı. Ve kırkıncı gün Osmanlı sancağını surlara dikmeye muvaffak oldu; ancak, başını ve kollarını bu uğurda feda ederek Savaş sırasında sancaktarlık yapan Genç Osman, kahramanca çarpışırken kollarını kaybeder. Buna rağmen sancağı surlara dikmek için son bir hamleyle atılır ileriye ama; ***** bir kılıç darbesi, başını düşürür yere Yaygın bir rivayete göre, kesik kellesini koltuğuna alır ve üç gün daha savaşır Genç Osman. Ve bir askerin kendisini görmesiyle şehâdet şerbetini içer Son sözleri, vasiyetinin Sultan IV. Murat’a iletilmesiydi:

  Sözümü iletin ol Murâd Hana Din ve devlet için boyandım kana
  Akşam, sabah her an yolumu gözler Bir tâze gelinle bir garip ana
  Anam gözlemesin artık yolumu İncitmesin benim körpe dulumu
  Ak sütünü helâl etsin oğluna Böylesine arz eyleyin halımı.

  İbtida yürüyüş oldu Bağdad’a
  Sıçradı hendeği geçti Genç Osman
  Vuruldu bayraktar, kaptı bayrağı
  İrişti bedene dikti, Genç Osman

  Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
  Tütünlerim gök yüzünde dönerken
  Yıkılası Bağdad seni döğerken
  Şehitlere serdâr oldu, Genç Osman

  Eğerlensin kır atımın ikisin
  Fethedeyim düşmanların hepisin
  Sabah namazları Bağdad kapısın
  Mevlâ izin verdi, açtı Genç Osman

  Getirdin de Genç Osman’ı görelim
  Şahbazımız var idüğün bilelim
  Taht isterse tahtımızı verelim
  Vezirleri posttan indi Genç Osman

  Sultan Murat, Sultan Ahmed’in çırağı
  Ah edince getirdi ırağı
  Kudretten çatılı anın yüreği
  Dal kılıç yazıldı, gitti Genç Osman

  Karac’oğlan bunu böyle söyledi
  Askerleri dağı taşı boyladı
  Bir Bağdad’ı da gayet mehdeyledi
  Bin yiğide bir baş oldu Genç Osman

  KARACAOĞLAN
+ Yorum Gönder