+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hikmetle ilgili metin şiir veya hikaye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hikmetle ilgili metin şiir veya hikaye
  hikmetle ilgili metin, şiir vya hikaye

  yardım ederseniz seviniriz.. 2. Asel
  Bayan Üye

  hikmetle ilgili metin şiir veya hikaye

  hikmetle ilgili

  Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmed Yesevî (ö. 1166)'nin söylediği "hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap.

  Türkistan'ın Ahmet Yesevi'nin (ölümü:1166) dile getirdiği "hikmet" adı verilen şiirlerini bir araya getiren şiir antolojisine verilen özel isimdir. Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatının daha önce yazılan Kutadgu Bilig’den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvufi Türk edebiyatının ilk eseri oluşundan daha fazla Türk Dünyası’nda meydana getirdiği tesirlere dayanır.
  Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikâyetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dinî ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır. Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra; İslamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır. Ahmet Yesevi'nin görüşleri Anadolu gizemciliğinin (tasavvuf) temelini oluşturur. Tasavvuf kültürünün temeli bu yapıttadır. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli gibi mutasavvıfların düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır.

  Eserde Ahmet Yesevi'nin kurucusu olduğu Yesevilik tarikatına ait bilgiler, dervişlik üzerine övgüler, cennet-cehennem tasvirleri, İslam peygamberinin hayatı ve mucizeleri anlatılır.
  Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir.
  Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir.
  Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
  Aruz ve hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır.
  Dörtlük ve beyitle yazılmıştır.
  144 hikmet ve 1 münacaattan oluşur. (2009 yılında bulunan yeni hikmetlerle bilinen hikmet sayısı 217 olmuştur. Dr. Hayatı Bice tarafından hazırlanan 5. baskıda yeni hikmetler günümüz Türkçesi ile de yayınlanmıştır.)
  Eser Karahanlı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  İstifham (soru sorma) ve Tecahül-i Arif (bilip de bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır.
  Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
  Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir.
  Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir.
  63 yaşından sonra toprağın altında yaşamayı seçmiştir.
  Allah'a yakın olma isteği vardır.
  Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır.
  Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir. Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir.
  Eser 12. yy'a aittir.
  Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş, Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmiştir.
  Didaktik ve manzum bir eserdir.
  Ahmet Yesevî 63 yaşından sonra bir yere kendini kapatmıştır ve Muhammed gibi 63 yaşında ölmek istemiştir ama 73 yaşında hayata veda etmiştir.
  Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatının daha önce yazılan Kutadgu Bilig'den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvuf Türk edebiyatının ilk eseri oluşudur.
  Lirik ve didaktik özellik gösterir.
+ Yorum Gönder


hoca ahmet yesevi ile ilgili bir akrostiş bir şiir