+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tanzimat şiiri ile divan şiiri arasında ne fark vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat şiiri ile divan şiiri arasında ne fark vardır
  tanzimat şiiri ile divan şiiri arasında ne fark vardır 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  tanzimat şiiri ile divan şiiri arasında ne fark vardır

  divan şiiri ile tanzimat şiiri benzerlikleri ve farklılıkları


  FARKLILIKLARI:
  TEMA-KONU (içerikle ilgili)
  divan şiirinde : aşk ,tabiat,tasavvuf,ahlak,övgü
  Tanzimat şiirinde : Halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir.Hürriyet ,eşitlik ,adalet,kanun v.b
  YAPI ÖZELLİKLERİ

  Divan şiirinde : Genellikle beyitler kullanılır,ölçü aruzdur.Kafiyeleniş nazım biçimi belirler.Göz için kafiye benimsenir.Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır.Şiir nazım biçimlerine göre adlandırılır.
  Tanzimat şiirinde : Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır.Beyit sayılarının değiştirilmesi bölümlerin bulunmaması ,bazen mahlasların kullanılmaması bazı şairlerin aruz ölçüsünün yanında heceyi kullanmaları ,ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi …

  Zengin kafiye benimsenmiş, divan şiirinin aksine “kafiye kulak içindir” (aynı ses veren değişik harfler kafiye sayılır.)anlayısı R. Mahmut Ekrem tarafından ileri sürülmüş zamanla taraftar kazanmıştır.

  Dil ve ANLATIM ÖZELLİKLERİ

  Divan şiirinde Arapça ,farsca tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dili vardır.
  Tanzimat şiirinde halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça -Farsca kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür.Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir.
+ Yorum Gönder