+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Harita soruları ile ilgili formüller nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Harita soruları ile ilgili formüller nelerdir
  Harita soruları ile ilgili formüller nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Harita soruları ile ilgili formüller nelerdir

  Harita soruları ile ilgili formüller hakkında bilgi

  1) 1/500000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak
  gösterilmiştirBuna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-
  lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?
  A) 1/10000 B) 1/100000 C) 1/500000
  D) 1/1000000 E) 1/2000000
  2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden
  hangisi belirler?
  A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon
  C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem
  E) Yerşekillerini gösterme biçimi
  3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile
  batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?
  A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109
  4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir Bu uzaklık
  haritada 5 cm olarak gösterilmiştirFakat bir başka ha-
  ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştirİkinci hari-
  tanın ölçeği nedir?
  A) 1/220000 B) 1/1100000 C) 1/1400000
  D) 1/2100000 E) 1/4400000
  5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-
  ğıdakilerden hangisidir?
  A) Kroki daha ayrıntılıdır
  B) Planlar daha geniş alanları gösterir
  C) Planın ölçeği daha büyüktür
  D) Krokinin başlığı yoktur
  E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir
  6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-
  risi değildir?
  A) Deniz kıyısından başlarlar
  B) Kapalı eğrilerdir
  C) Birbirleri ile kesişirler
  D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir
  E) Nokta ile de gösterilirler
  7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-
  dakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Konum B) İki nokta arası uzaklık
  C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler
  E) Nüfus dağılımı
  8) 1/3500000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-
  çek alanı kaç km dir?
  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145
  9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası
  1 cm olarak gösterilmiştir
  Haritanın ölçeği 1/2500000 ise İzmir ile Menderes ara-
  sı gerçek uzunluk kaç km dir?
  A) 5 B) 25 C) 75 D) 100 E) 125
  10) km
  5 0 5 10 15 20
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dirBu çizgi ölçeği-
  ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?
  A) 1/ 100000 B) 1/ 1100000 C) 1/ 10000
  D) 1/ 1000000 E) 1/ 1500000
  11) 1/500000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir
  yer gerçekte kaç km dir?
  A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100
  12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen
  bir sınıf gerçekte kaç m dir?
  A) 24 B) 36 C) 72 D) 86 E) 94
  13) Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-
  den hangisine göre belirlenir?
  A) Başlangıç meridyenine olan uzaklığına
  B) Gece - gündüz süresine
  C) Güneş ışınlarının düşme açısına
  D) Ekvatora olan uzaklığına
  E) Coğrafi konumuna
  14) Bir şehrin alanı 900 km dir Bu şehir bir haritada 25 cm
  ile gösterilmiştirBu haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) 1/200000 B) 1/360000 C) 1/400000
  D) 1/600000 E) 1/3000000
  15) 1 / 2000000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir
  uzunluk 1 / 1000000 ölçekli başka bir haritada kaç
  cm olarak gösterilir?
  A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8
  16) 1 / 500000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir
  göl gerçekte kaç dam dir?
  A) 25 B) 125 C) 2500 D) 12500 E) 1250000
  17) 1 / 3000000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası
  3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile
  gösterilmektedir
  Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?
  A) 1/ 300000 B) 1/ 600000 C) 1/ 1000000
  D) 1/ 6000000 E) 1/ 12000000 )1/ 7000000
  18) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile
  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisi olmalıdır?
  A) 1/ 20000 B) 1/ 200000 C) 1/ 400000
  D) 1/ 2000000 E) 1/ 4000000
  19) 1/ 500000 ölçekli haritada 20 cm olan bir ada başka
  bir haritada 5 cm gelmektedir
  İkinci haritanın ölçeği nedir?
  A) 1/ 12500 B) 1/ 62500 C) 1/ 1000000
  D) 1/ 1250000 E) 1/ 10000000
  20) Bir A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden
  hangisi kullanılamaz?
  A) 1/1000 B) 1/10000 C) 1/15000
  D) 1/19000 E) 1/250000
  21) 1/ 2000000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm ola-
  rak ölçülmüştürBu gölün alanı gerçekte kaç km dir?
  A) 482 B) 820 C) 1640 D) 2700 E) 3280
  22) 1/ 400000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi
  ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?
  A) 1/ 800000 B) 1/ 850000 C) 1/ 900000
  D) 1/ 500000 E) 1/ 1000000
  23) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile
  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisi olmalıdır?
  A) 1/ 20000 B) 1/ 200000 C) 1/ 400000
  D) 1/ 2000000 E) 1/ 4000000
  24) 1/ 650000 ölçekli bir haritada 6cm gelen bir alan ger-
  çekte kaç km dir?
  A) 253,50 B) 25350 C) 2,535 D) 23,350
  E) 25,350
  25) km
  4 0 4 8 12 16 20
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 6 cm dir Kesir ölçek ola-
  rak gösterin
  A) 1/ 400000 B) 1/ 2000000 C) 1/ 4000000
  D) 1/ 40000 E) 1/ 4000
  26) Bir alan 1/ 400000 ölçekli haritada 2 cm ile gösterilmiş-
  tirAynı alan 1/ 800000 ölçekli başka bir haritada kaç
  cm ile gösterilir?
  A) 0,5 B) 0,8 C) 5 D) 50 E) 500
  27) km
  25 0 25 50 75 100
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 10 cm dirKesir ölçek
  olarak gösterimi nedir?
  A) 1/ 125000 B) 1/ 12500 C) 1/1250000
  D) 1/ 12500000 E) 125000000
  28) 300 km lik bir gölün 3 cm ile gösterildiği bir haritada
  8 cm lik bir uzunluk gerçekte kaç km dir?
  A) 60 B) 80 C) 100 D) 200 E) 800
  29) 1/ 3500000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir alan ger-
  çekte kaç km dir?
  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145
  30) İki kent arasındaki uzaklık 1/ 2000000 ölçekli bir ha-
  ritada 10 cm olarak ölçülmüştürAynı uzaklık bir başka
  haritada 8 cm olarak ölçüldüğüne göre ikinci haritanın
  ölçeği hangisidir?
  A) 1/ 100000 B) 1/ 250000 C) 1/ 300000
  D) 1/ 2500000 E) 1/ 3000000
  31) 150* doğu meridyeni üzerinde Pazar saat 600 iken,
  başlangıç meridyeni üzerinde gün ve saat aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  A) Pazar 2100 B) Pazar 0400
  C) Cumartesi 2200 D) Cumartesi 1000
  E) Cumartesi 2220
  32) Yerel saati 30* batı meridyeninin saatinden dört saat
  ileri olan meridyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 90* batı B) 60* batı C) 30* doğu
  D) 60* doğu E) 90* doğu
  33) 75* batı boylamında yerel saat 0430 iken yerel saatin
  1050 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 180* batı B) 95* batı C) 20* batı
  D) 20* doğu E) 95* doğu
  34) 1/500000 ölçekli bir haritada 30 cm olarak gösterilen
  bir alan gerçekte kaç km dir?
  A) 135 B) 225 C) 450 D) 675 E) 750
  35) 45* batı boylamında 0840 da doğan güneş 35* doğu
  boylamında kaçta batar?(23 Eylülde)
  A) 1520 B) 0320 C) 1400 D) 1530 E) 0535
  36) Gerçek alanı 3200 km olan bir göl hangi ölçekli haritada
  2 cm lik alan kapsar?
  A) 1/ 4000000 B) 1/ 2000000 C) 1/ 640000
  D) 1/ 400000 E) 1/ 200000
  37) 40 * doğu boylamında 21 Mart tarihainde 0644 de do-
  ğan güneş 70* doğu boylamında kaçta batar?
  A) 1644 B) 1444 C) 2044
  D) 2045 E)1855
  38) 1/ 2700000 ölçekli bir haritada 14 cm gelen bir me-
  safe gerçekte kaç km dir
  A) 37,8 B) 38,7 C) 36,8
  D) 336 E) 40,4
  39) Gerçek alanı 800 km olan bir göl 1/ 500000 ölçekli ha-
  ritada kaç cm lik alan kaplar?
  A) 4 B) 16 C) 32 D) 80 E) 100
+ Yorum Gönder