+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Coğrafi bilgi sistemlerinin kent ve kırsal alanlarda kullanım alanları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafi bilgi sistemlerinin kent ve kırsal alanlarda kullanım alanları nelerdir
  coğrafi bilgi sistemlerinin kent ve kırsal alanlarda kullanım alanları nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  coğrafi bilgi sistemlerinin kent ve kırsal alanlarda kullanım alanları nelerdir


  coğrafi bilgi sistemlerinin kent ve kırsal alanlar


  Dünya üzerinde her nesne ve meydana gelen her olay bir mekana yani bir corafi
  konuma sahiptir. Yer altı ve yer üstü su kaynakları, ormanlar, toprak tipleri, madenler,
  jeolojik oluumlar, sulak alanlar, kurak alanlar, çöller, atmosfer olayları, bitki örtüsü, evcil
  veya yabani hayvanlar, arazi kullanımı, sit alanları, yerleim yerleri, bunların nüfusları,
  sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, çevre kirlilii, karayolu ve demiryolu gibi ulaım
  aları, trafik kazaları, yangınlar, fabrikalar, ürün pazarları, su, kanalizasyon, elektrik, telefon
  ebekesi gibi alt yapı tesisleri hep corafi konuma balıdırlar.
  Bu kadar farklı varlık ve olaylara ait bilgilerin toplanması deerlendirilmesi, analiz
  edilmesi, planlanması, haritalanması, yeni durumlara göre güncelletirilmesi ve problemlere
  çözümler üretilmesi nasıl baarılabilir? Global çevre kirlilii veya atmosferik olayları analiz
  etmek ve çözüm üretmek isteyen birisi bu kadar veriyi nasıl toplayacak, nerede depolayacak,
  olayları nasıl modelleyebilecek?
  Örnein bir kente ait bilgilerin konumlarıyla birlikte toplanması, depolanması,
  istatistii deerlendirmelerinin yapılması, bilgisayar üzerinde bunların görüntülenebilmesi,
  hatta bunlar hakkında üretilen farklı senaryoların sonuçlarının test edilmesi nasıl mümkün
  olabilecektir? Veya sizin ülke ya da dünya çapında pazarladıınız bir ürünü nerelere, ne
  miktarda, hangi yolları kullanarak, ne kadar masraf ve karla pazarladıınızı, aynı ürünün
  baka kimler tarafından nerelere, hangi yollarla ve ne miktarda pazarlandıını, müterilerin
  davranı ve beklentilerini, ve benzeri bütün verileri depolayıp gerektiinde güncelleyerek
  kısa sürede ve doru bir ekilde analiz edebilecek ve buna göre yeni planlar sunabilecek bir
  teknoloji iinizi ne kadar kolaylatırır düünebiliyor musunuz? te bütün bu iler GIS,
  (Geographic Information System) yani Corafya Bilgi Sistemi (CBS) ile yapılabiliyor. CBS,
  corafik veya mekansal koordinatlar tarafından belirlenen veri ile çalımak üzere oluturulan
  bir sistem olarak tanımlanabilir. Kısaca, CBS; corafi bilgiyi tutan, saklayan, analiz eden ve
  sergileyen bir donanım ve yazılım kurulumudur.


  CBS, yani corafya bilgi sistemi, dünya üzerinde var olan nesnelere ve meydana gelen
  olaylara ait bilgileri toplamaya, bunları saklamaya, haritalamaya ve analizlerini yapmaya
  yarayan bir tür yüksek performanslı bilgisayar sistemidir. Bu sistem, corafi varlık ve
  olaylara ait tüm verilerin toplanmasının ve depolanmasının yanı sıra güncelletirilmesini,
  sentezlenmesini ve alternatif stratejiler üretilmesini çok kısa bir sürede yapabilen bir
  teknolojik sistemler bütünüdür. Bu gibi özellikler CBS’ yi dier bilgi sistemlerinden
  ayıkmakta ve eski haritalama yöntemlerini bir kenara itmektedir. Bu yüzden dünya üzerinde
  bir çok ülkede kamu kurulularında ve özel bir çok kuruluta yaygın bir hale gelmitir.
  Youn nüfus artıı, çevre kirlilii, var olan orman kaynaklarının yok olması,
  meteorolojik olayların analizi, ehir, çevre ve ulaım planlaması, tarım alanlarının yok
  olması, içme suyu bulunamamasından kaynaklanan sıkıntılar; günümüzde en çok karılaılan
  her biri corafi özellie sahip olan problemlerdir. En basit olarak ambulansların en kısa
  yoldan ulaımının nasıl salanacaı, yeni yerleim yerlerinin neresi olması gerektii gibi
  sorular birer corafi problemdir.
  te CBS, bize bunlar ve bunlara benzer birçok problemin çözümünde kullanılmak
  üzere harita ve grafiklerin yapımında, senaryolar üretiminde, çeitli çözüm yolları
  uygulanarak sonuçlarının tetkik edilmesinde yardımcı olmaktadır.
  Yine bir ehirdeki tüm haneler ve kii sayısı, onların kayıtları, eitim durumları, su ve
  elektrik kullanımları, gelir durumları, telefon numaraları, adresleri, bina tipleri depolanabilir
  ve bunlar bilgisayar ortamında görüntülenerek sentezlenebilmekte, ayrıca bu ehirdeki
  hastaneler, okullar, yollar, su, gaz ve elektrik ebekesi hatları, sokak ve caddeler gibi bilgiler
  depolanarak istatistii deerlendirmeleri yapılabilmektedir. Bu yüzden CBS; okulların,
  hükümetlerin, irketlerin ve i adamlarının kullanabilecei bir baucu aracıdır.
+ Yorum Gönder