+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Göllerin jeomorfolojik evreleri nelerdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göllerin jeomorfolojik evreleri nelerdi
  göllerin jeomorfolojik evreleri nelerdi 2. Asel
  Bayan Üye

  göllerin jeomorfolojik evreleri nelerdi

  göllerin jeomorfolojik evreleri

  Uluabat ve Manyas Gölleri (Güney Marmara, Türkiye) ve yakın çevresi Kuzey Anadolu Fay
  Zonu içinde kalması sebebi ile Türkiye’nin tektonik bakımından en aktif sahalarından biridir. Bu
  özelliliği, sahanını özellikle Kuvaterner’de hızlı bir jeomorfolojik gelişim-değişim aşamaları geçirmesine
  neden olmuştur. Bu çalışmada, Uluabat ve Manyas Gölleri ile yakın çevresinin neotektonik dönem
  içindeki jeomorfolojik gelişimin, farklı konulara ait veriler ile desteklenerek, modellemesinin yapılması
  hedeflenmiştir. Modellemede sahanın jeolojik, jeomorfolojik, pedolojik, hidrografik, arkeolojik özellikleri
  incelenmiştir. Bu özelliklerin jeomorfolojik gelişim ile ilişkileri yorumlanmaya çalışılmış ve elde edilen
  veriler bir araya getirilerek sonuca gidilmiştir. Çalışmada; 1/25 000 ölçekli topografya ve jeoloji
  haritaları, deprem istatistikleri, uydu görüntüleri, hava fotoları, sahaya ait arkeolojik çalışmalar, arazi
  çalışmaları sırasında alınan GPS verileri ve arazi gözlemleri, sahaya ait DSİ tarafından yapılmış değişik
  lokasyondaki 46 adet sondaj verisi kullanılmıştır.
  Uluabat ve Manyas Gölleri ile çevresini konu alan bir çok jeolojik ve jeomorfolojik içerikli
  çalışmalar [1, 2, 3, 4, 5, 6,] yapılmış, oluşum ve gelişime yönelik bazen örtüşen bazen de farklılaşan
  yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu çalışmanın diğerlerinden farklılığı ise konuya ait tek yönlü olmayan
  bakış açıları ile veri temini ve bunların ortak platformda değerlendirilmesi özelliğidir. Bu amaç için elde
  edilen, konulara ait somut verileri şu şekilde özetlemek mümkündür (7, 8).
  DRENAJ VERİLERİ
  • Drenaj sisteminde genç fayların etkisi ile ötelenmeler meydana gelmiştir.
  • Sularını Hanife Dereye boşaltan Mustafakemalpaşa Çayı yatağını değiştirerek kuzeye yönelip,
  Uluabat Gölüne boşalmaya başlamıştır.
  • Karacabey depresyonuna kuzeyden boşalan dereler, paralel ve/veya subparalel bir drenaj şebekesine
  sahiptirler (Şekil ).
  • Karacabey Depresyonuna boşalan akarsular gölün küçülmesine uyumlu olarak, yatak değiştirdikleri
  dikkati çekmektedir.
  • Uluabat Deresi, Uluabat Gölünün gidegeni, eğim ve yükselti özellikleri sebebi ile aynı zamanda ters
  akış ile gölü besleyen bir deredir.
  • Her iki gölün yakın zamana kadar büyük bir hızla alansal küçülme yaşamaktadır. Saz-kamış
  alanlarının ise oldukça geniş alanlar kaplaması, küçülme için dikkat çekicidir.
+ Yorum Gönder