+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Karmaşık sayılarda standart biçimde yazmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Karmaşık sayılarda standart biçimde yazmak
  karmaşık sayılarda standart biçimde yazmak 2. Asel
  Bayan Üye

  karmaşık sayılarda standart biçimde yazmak

  karmaşık sayılarda standart

  Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler:

  Genel olarak karmaşık sayılar için "z" harfi kullanılır. özelliğini sağlayan sanal birime denir. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde yerine, kullanılır.

  Ayrıca matematikte bu sayıların uzayı olarak gösterilir. Bu harfin seçilmesinin nedeni İngilizce'de karmaşık sözcüğünün karşılığı olarak complex sözcüğünün kullanılmasıdır, nitekim bazı Türkçe kaynaklarda complex sözcüğünden devşirilen kompleks sözcüğüne de raslanabilir. Karmaşık sayılara böyle bir adın verilmesinin nedeni ise aşağıda da göreceğimiz gibi gerçel ve sanal kısımların bir arada durmasıdır.

  Bütün gerçel sayılar sanal kısımları sıfıra eşit olan birer karmaşık sayı olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle gerçel sayılar, karmaşık sayı düzleminde gerçel sayılar ekseni üzerinde bulunurlar.

  Bir z karmaşık sayısının gerçel ve sanal parçaları sırasıyla Re(z) ve Im(z) fonksiyonlarıyla gösterilir. Bütün bu tanımları ve özellikleri bir örnekte gösterelim. sayısı gerçel kısmı Re(4-7i)=4, sanal kısmı Im(4-7i)=-7 olan uzayında bir karmaşık sayıdır.Bunun dışında karmaşık sayıların başka özellikleri de vardır. Örneğin bir karmaşık sayı düzlemde bir vektör olarak temsil edilebilir.
+ Yorum Gönder


standart biçimde yazma,  karmaşık sayıları standart biçimde yazma