+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Eğitimle öğretimin arasındaki fark nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitimle öğretimin arasındaki fark nedir
  eğitimle öğretimin arasındaki fark nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  eğitimle öğretimin arasındaki fark nedir

  eğitimle öğretimin arasındaki fark

  Öğretimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile öğretmenlerin asli görevleri olan eğitime daha çok zaman ayırabilecekleri yönündeki görüşümü daha önce yazmıştım.
  Eğitim ve öğretim kelimeleri arasında anlam farkı olduğunu bilmeme rağmen bir çok kişi gibi ben de zaman zaman bu iki kelimeyi birbirlerinin yerine kullanma hatasını yapıyorum.

  Eğitim ve öğretim kelimelerin tanımları Türk dil kurumu sözlüklerinde şu şekildedir.

  Eğitim :
  1. isim Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye

  Öğretim :
  1. isim Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

  Bu tanımları yeterli görmüyorum. Eğitim ve öğretim kavramlarını ÖRNEKLERLE açıklayabilir misiniz?

  Albert Einstein tarafından söylendiği ifade edilen şu tanıma katılır mısınız?

  Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.
+ Yorum Gönder