+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İyelik ekiyle örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İyelik ekiyle örnek
  iyelik ekiyle örnekler lazım bana, bunun hakkında bana örnekler verebilirmisiniz 2. Asel
  Bayan Üye

  iyelik ekiyle örnek..:


  İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların sahiplerini, ait oldukları kişileri belirten eklerdir. Tamlayansız kullanıldıkları zaman bu eklere iyelik zamirleri de denir. İyelik ekleri şunlardır:

  Tekil Kişiler: Ben (-ım, -im, -um,-üm) Kitab-ım
  Sen (-ın, -in, -un, -ün) Kitab-ın
  O (-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü) Kitab-ı, araba-sı

  Çoğul Kişiler: Biz (-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz) Kitab-ımız
  Siz (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz) Kitab-ınız
  Onlar (-ları, -leri) Kitap-ları

  kitab-ım, kitab-ın, kitab-ı, kitab-ımız, kitab-ınız, kitap-ları
  masa-m, masa-n, masa-s-ı, masa-mız, masa-nız masa-ları
  su-y-um, su-y-un, su-y-u, su-y-umuz, su-y-unuz, su-ları
  ne-y-im, ne-y-in, ne-y-i/ne-s-i, ne-y-imiz, ne-y-iniz, ne-leri

  * İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir:
  Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı
  Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı

  Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
  İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.

  Kapının kol-u,
  işin baş-ı,
  hayvan sevgi-s-i

  * İyelik ekleri bazen yer bildiren zamirlerden (işaret zamirleri) sonra gelerek belirtme görevlerinde bulunur:
  burası, ötesi, şurası

  * Sıfatlardan sonra gelerek zamir yapar:
  doğrusu, böylesi, başkası

  * Bazen isimlerle ve sıfatlarla birlikte sevgi ve abartma ifade eder:
  Camın İstanbul.
  Güzelim çiçekler kurumuş

  * İyelik eklerinden sonra hâl ekleri gelebilir:
  Baba-m-a soracağım.
  Kardeş-i-n-i arıyormuş.

  * -ler ekiyle –i iyelik eki birlikte kullanılarak zaman bakımından genelleme yapılır:
  akşamları, sabahları, gündüzleri
+ Yorum Gönder