+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atatürkün vefatı türkiyede nasıl bir etki bıraktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün vefatı türkiyede nasıl bir etki bıraktı
  atatürkün vefatı türkiyede nasıl bir etki bıraktı 2. Asel
  Bayan Üye

  atatürkün vefatı türkiyede nasıl bir etki bıraktı

  Atatürkün vefatı hakkında

  Atatürk’e yapılan cenaze töreni ve bu törenin ülke dışında yarattığı yankılar üzerine yapılmış bir takım çalışmalar vardır1 ve bunlar konuyla ilgili değerli bilgiler içermektedir. Ancak bu araştırmalarda, İstanbul’da yapılan cenaze töreni ve Atatürk’ün ölümünün dünyada yarattığı yankılar işlenirken, cenaze töreninin Ankara’daki bölümüne yönelik bilgiler eksik bırakılmış ve fazlaca üzerinde durulmamıştır. Ayrıca dönemin basını ve hatıratlar da kısmen incelenmiş ve arşiv belgelerinden de yeterince yararlanılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma ile diğer incelemelerdeki noksanlıkların tamamlanması amaçlanmıştır. Öncelikle bu konuda yapılmış olan diğer tetkik eserler görülmüş, bunun yanı sıra dönemin basınına, hatıratlara ve arşivlere müracaat edilmiştir. Araştırma sırasında konuyla ilgili olarak basında ayrıntılı bilgilere ulaşılmakla birlikte, Ankara’daki törenlere yönelik olarak hatıratlarda fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Arşivde yer alan belgeler ise konuya çok büyük bir katkı sağlamamakla birlikte, bu belgeler sayesinde devletin bu konuya nasıl yaklaştığını açıklayabilecek bir takım bilgilere ulaşılabilmiş ve konuyla ilgili olarak farklı bir takım açılar ortaya konulabilmiştir.

  Atatürk’e yapılan cenaze töreni ve bu törenin ülke dışında yarattığı yankılar üzerine yapılmış bir takım çalışmalar vardır1 ve bunlar konuyla ilgili değerli bilgiler içermektedir. Ancak bu araştırmalarda, İstanbul’da yapılan cenaze töreni ve Atatürk’ün ölümünün dünyada yarattığı yankılar işlenirken, cenaze töreninin Ankara’daki bölümüne yönelik bilgiler eksik bırakılmış ve fazlaca üzerinde durulmamıştır. Ayrıca dönemin basını ve hatıratlar da kısmen incelenmiş ve arşiv belgelerinden de yeterince yararlanılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma ile diğer incelemelerdeki noksanlıkların tamamlanması amaçlanmıştır. Öncelikle bu konuda yapılmış olan diğer tetkik eserler görülmüş, bunun yanı sıra dönemin basınına, hatıratlara ve arşivlere müracaat edilmiştir. Araştırma sırasında konuyla ilgili olarak basında ayrıntılı bilgilere ulaşılmakla birlikte, Ankara’daki törenlere yönelik olarak hatıratlarda fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Arşivde yer alan belgeler ise konuya çok büyük bir katkı sağlamamakla birlikte, bu belgeler sayesinde devletin bu konuya nasıl yaklaştığını açıklayabilecek bir takım bilgilere ulaşılabilmiş ve konuyla ilgili olarak farklı bir takım açılar ortaya konulabilmiştir.

  Sonuç

  Atatürk’ün ölümünden sonra yaşananlar, Türk milleti ile onun arasındaki ilişkinin boyutlarını göstermesi bakımından oldukça önemli ve anlamlıdır. Türk milletinin törenler sırasında sergilediği tavırlar, Atatürk’ün toplum tarafından nasıl benimsendiğinin ve algılandığının tespiti bakımından önemli olmuştur. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz halkın cenazeye katılımı için hiçbir özel düzenlenmenin yapılmamasına karşın, halkın kendiliğinden, izdiham yaratıp, ölümlere neden olabilecek bir yoğunlukta cenaze törenine katılmış olmasıdır.

  Atatürk’e düzenlenen tören sırasında diğer dikkate değer bir durumda, törene dünyada gösterilen ilgi olmuştur. Bu olay, Atatürk Türkiye’sinin dünyadaki saygınlığının derecesini göstermesi açısından oldukça anlamlıdır.

  Törenler sırasında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün 1927 yılında söylediği Nutuk’unun sonunda yer alan Gençliğe Hitabe’nin neredeyse tüm konuşmalar üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bunun dışında gençlerin toplantı ve törenlerde aktif bir rol üstlenmiş olması da ayrıca dikkat çekicidir. Bunun dışında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün ölümünden sonra, geleceğe yönelik bir endişenin ya da bir umutsuzluğun olmadığı, aksine geleceğe güvenle bakıldığı da tespit edilmiştir. Dolayısıyla Atatürk’ün ölümünden kaynaklanan üzüntünün, devletin sürekliliğine yönelik bir kuşkuya ya da bir rejim bunalımının yaşanması gibi kaygılara dönüşmediği söylenebilir.

  Basında yer alan yazı ve yapılan yorumlarda, İnönü’ye yönelik olarak yapılan bağlılık bildirilerinin yayınlanması ve güven duygularının belirtilmesi de dikkat çeken konular arasında sayılabilir. Benzer yaklaşımlar, Atatürk için düzenlenen törenlerde de sergilenmiş, İnönü’den büyük bir saygıyla ve güvenle söz edilmiştir.
+ Yorum Gönder


atatürkün vefatının türkiye ve dünyada nasıl bir etki bıraktı,  atatürkün vefatı nasıl bir etki bıraktı