+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Yaz kelimesinin dilek kipinin bütün kliplerini acıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yaz kelimesinin dilek kipinin bütün kliplerini acıklaması
  yaz kelimesinin dilek kipinin bütün kliplerini acıklaması 2. Asel
  Bayan Üye

  yaz kelimesinin dilek kipinin bütün kliplerini acıklaması

  yaz kelimesinin dilek kipinin bütün klipi

  Fiilin yapılmasını emretmek amacıyla bu kip kullanılır.
  Emir kipinin özel bir eki yoktur. Emir kipi kişi ekleriyle yapılır.
  Emir kipinin 1. tekil kişi ve 1. çoğul kişi çekimleri yoktur.
  Emir kipinin 2. tekil kişi çekimi eksiz yapılır.

  Söylediklerimi defterinize yazın.
  Çabuk dışarı çık!
  Eşyaların hepsini yukarı taşısınlar.

  “sus-“ fiilini emir kipiyle çekimleyelim:
  ─ ─
  sus susun / susunuz
  sussun sussunlar

  Kök ve gövde durumundaki fiilleri yalın biçimde kullanmak, emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlemek anlamına gelir. Bu sebeple mastar durumundaki fiilleri yazarken, fiillerin sonuna mutlaka ya kısa çizgi (–) ya da “–mak, –mek” mastar eki getirilir.

  Mastar durumundaki fiillerin sonuna konulan kısa çizgi (–), fiildeki ünlünün kalın ya da ince olmasına göre “mak, mek” diye okunur. “git–” biçiminde yazılan bir fiili “gitmek” diye okuruz. Bu fiili “git” diye okumak yanlıştır. Çünkü “git” dediğimizde, fiili emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlemiş oluruz. Mastar durumundaki “git–” fiilini, “git” diye okursak, “Sen git.” Anlamı ortaya çıkar ki, kastedilen bu değildir.

  Git– : mastar durumunda
  gitmek: mastar durumunda
  git : emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlenmiş (“Sen git.” Anlamında)

  2. İstek Kipi (–a, –e)
  Yapılmasını istediğimiz fiilleri bu kiple karşılarız.
  Fiillere “-a, -e” eki getirilerek yapılır.
  Okul çıkışında Teknosa’ya gidelim.
  Şoför Bey, müsait yerde ineyim.

  “gül-“ fiilini istek kipiyle çekimleyelim:
  güleyim gülelim
  gülesin gülesiniz
  güle güleler

  İstek kipi eki “–a, -e”, ünlüyle biten fiillere geldiğinde araya “y” kaynaştırma ünsüzü girer.
  Taşı–a–lım → taşı–y–a–lım

  3. Gereklilik Kipi (–malı, –meli)
  Fiilin yapılması gerektiğini belirtmek için bu kip kullanılır.
  Fiillere “-malı, -meli” eki getirilerek yapılır.

  Taksitleri zamanında yatırmalısın.
  Gençlere daha hoşgörülü davranmalıyız.

  “çalış-“ fiilini gereklilik kipiyle çekimleyelim:
  çalışmalıyım çalışmalıyız
  çalışmalısın çalışmalısınız
  çalışmalı çalışmalılar

  4. Şart Kipi (–sa, –se)
  Fiilin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğunu belirtmek için bu kip kullanılır.
  Fiillere “-sa, -se” eki getirilerek yapılır.

  “düşün-“ fiilini şart kipiyle çekimleyelim:
  düşünsem düşünsek
  düşünsen düşünseniz
  düşünse düşünseler

  Şart kipi eki “–sa, –se”, birleşik cümlelerde ikinci yargının gerçekleşmesini bir koşula bağlar.
  Azıcık uyusam başımın ağrısı geçer.

  Şart kipi eki “–sa, –se”, kimi zaman istek, dilek, rica anlamlarında da kullanılabilir.

  Televizyonun sesini azıcık kıssan.
  Yarınki geziye siz de gelseniz.
  Bu akşam biraz erken uyusak.


  FİİLLERİN BİRLEŞİK ZAMANLI (KİPLİ) ÇEKİMİ
  Fiillerin basit zamanlı çekimlerine “idi, imiş, ise” getirilerek yapılır.
  Basit zamanlı fiil: İçinde bir tane kip eki bulunan fiillere denir.
  Birleşik zamanlı fiil: İçinde iki tane kip eki bulunan fiillere denir.

  1. Hikâye Birleşik Zaman (idi)
  Basit zamanlı fiillere “idi” getirilerek yapılır.
  Yürüyorum : şimdiki zaman
  yürüyordum (yürüyor idim) : şimdiki zamanın hikâyesi

  Az kalsın önümüzdeki kamyona çarpacaktık.
  Çocukken denizden korkardım.

  2. Rivayet Birleşik Zaman (imiş)
  Basit zamanlı fiillere “imiş” getirilerek yapılır.
  Satacak : gelecek zaman
  satacakmış (satacak imiş) : gelecek zamanın rivayeti

  Niçin gelmediğini söyleyecekmiş.
  Dün bu saatlerde maç izliyormuş.

  3. Şart Birleşik Zaman (ise)
  Basit zamanlı fiillere “ise” getirilerek yapılır.
  Gelirim : geniş zaman
  gelirsem (gelir isem) : geniş zamanın şartı

  Burada sıkıldıysan, başka bir yere gidebiliriz.
  Kemal’i görürsen, selamımı söyle.
+ Yorum Gönder