+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem arasındaki benzerlikler madde halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem arasındaki benzerlikler madde halinde
  tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem arasındaki benzerlikler madde halinde 2. Asel
  Bayan Üye

  tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem arasındaki benzerlikler madde halinde

  tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem arasındaki benzerlikler


  I. Dönem Tanzimat Edebiyatı (1860-1877) Özellikleri:
  1.”Toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.Sanat, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanılmıştır.
  2. Eserlerin halkın anlayabileceği sade bir dille yazılması amaçlanmıştır.

  3. Divan edebiyatının süslü-sanatlı düz yazısı yerine, belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir; ilk kez noktalama işareti kullanılmıştır.
  4. Şiirde yeni konular (yurt, ulus, özgürlük, insan hakları…)işlenmiştir. Biçim bakımından Divan edebiyatına bağlılık sürmüş; gazel, kaside, murabba, terkib-i bend gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
  5. Tanzimat sanatçıları, Fransız edebiyatını örnek almışlar; klasisizmin ve romantizmin etkisinde kalmışlardır. * Klasizim (Şinasi, Ahmet Vefik Paşa), romantizm (Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi)
  6. İlk örnekleri bu dönemde görülen roman, teknik yönden zayıf ve kusurludur. Romanlarda Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, aile sarsıntıları, köle ticareti gibi konular işlenmiştir.
  7. Tanzimat tiyatrosu, sahne dili ve tekniği açısından başarılıdır. Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.
  8. Tanzimat edebiyatı, batı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın ilk durağı olmasından ötürü, Batı edebiyatı türlerinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Bu dönem edebiyatı bir “ilk”ler edebiyatıdır.

  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ

  II. Dönem Tanzimat Edebiyatı (1877-1895) Özellikleri:
  Bu dönemin, 1.Meşrutiyet Meclisi’nin 1877′de, Osmanlı- Rus savaşı gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla başlayan baskıcı yönetimi vardır. Bu durum sanat ve edebiyatı da etkilemiştir.
  1. Bu dönemde toplum sorunlarından uzaklaşılmış, ‘sanat için sanat’ ilkesi benimsenmiştir.
  2 . Dilde sadeleşme çabası bırakılmıştır. Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.
  3. Batı edebiyatı türlerinde ürünler verilmiş, sanatçılar daha da ustalaşmıştır.
  4. Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konulara dönülmüştür. Ayrıca biçimsel yenilikler getirilmiştir. Recaizâde Mahmut Ekrem, özellikle Abdülhak Hamit’in eserlerinde bu açıkça görülmektedir.
  5. Romanda realizmin etkisi görülmüş, ilk realist roman bu dönemde yazılmıştır. Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.
  6. Tiyatro önemini yitirmiş, sahne dil ve tekniği açısından başarısız eserler yazılmış. Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
+ Yorum Gönder


tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem benzerlikleri,  tanzimat 1 dönem ve 2 dönem benzerlikleri,  tanzimat 1.dönem ve 2.dönem benzerlikleri,  tanzimat 1 ve 2 dönem benzerlikleri,  tanzimat edebiyatı ve divan edebiyatı arasındaki farklılıklar,  tanzimat 1. ve 2. dönem benzerlikleri