+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atatürkün değiştirdiği geometrik terimler kaç tanedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün değiştirdiği geometrik terimler kaç tanedir
  atatürkün değiştirdiği geometrik terimler kaç tanedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  atatürkün değiştirdiği geometrik terimler kaç tanedir

  atatürkün değiştirdiği geometrik terimler


  Bu’ud - boyut

  amûd - dikey

  dılı - kenar

  faraziye - varsayı

  hat - çizgi

  hattı munassıf - açıortay

  hattı mail - eğik

  kutur - çap

  kavis - yay

  kaaide - taban

  kaim zaviyeli müselles - dikey üçgen

  mekan - uzay

  muhit-i daire - çember

  mümâs - teğet

  mustatîl - dikdörtgen

  muhammes - beşgen

  mecmû - toplam

  mesâha-i sathiyye - alan

  mahrut - koni

  müselles-i mütesâviyü’l-adl⒠- eşkenar üçgen

  müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn - ikizkenar üçgen

  murabba - kare

  mümaselet - imsiy

  müştak - türev

  müsavi - eşit

  muvazi - paralel-koşut

  menşur - pürüzma

  mukavves - eğri

  muhit - çevre

  nisbet - oran

  nısf-ı kutur - yarıçap

  re’s - köşe

  re’sen mütekabil zâviyeler - ters açılar

  satıh - yüzey

  seviye - düzey

  şâkulî - düşey

  şibh-i münharif - yamuk

  tenasüb - orantı

  tamamlıyan zaviye - tümey açı

  umumi totale - ökül küre - yüre

  ufkî - yatay

  va’zîyet - konum

  veter - kiriş

  zâviye - açı

  zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - iç ters açılar

  zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar

  zaviyei hadde - dar açı
+ Yorum Gönder