+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Aşık veysel ve karacaoğlan'ınşiirlerini biçim ve içerik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Aşık veysel ve karacaoğlan'ınşiirlerini biçim ve içerik
  aşık veysel ve karacaoğlan'ınşiirlerini biçim ve içerik 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  aşık veysel ve karacaoğlan'ınşiirlerini biçim ve içerik ile ilgili bilgi

  17'nci yüzyılda yaşadığı sanılıyor. Göçebe Türkmen obalarında yetişti. Asıl adının İsmail, Halil ya da Hasan olduğu yolunda görüşler var. Hatta aynı mahlasla şiirler yazmış birçok Karacaoğlan'ın varlığı bile savunuluyor. Ahmet Kutsi Tecer ve Şükrü Elçin'in araştırmaları, yaşamının büyük bölümünü Rumeli'nde geçiren ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya seferine katılan bir Karacaoğlan'ın varlığını ortaya koyar. Fuad Köprülü ve Cahit Öztelli gibi araştırmacılar da, 17'nci yüzyılda yaşadığını savunuyor. Bu araştırmacılara göre Karacaoğlan, şiirlerinde Abaza Hasan paşa'nın öldürülmesi, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın Avusturya seferi gibi bu döneme ait tarihsel olaylardan sözeder.
  Karacaoğlan'ın şiiri aşk ve doğa üzerinde kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardır. Şiirlerinde sıkça adları geçen Elif, Zeynep ve İsmikan adlı kadınların sevgilileri olduğu sanılıyor. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır.
  Karacaoğlan, Türk aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş biçimi getirdi. Doğa benzetmelerini sık sık kullanır. Çok yalın ve temiz bir Türkçe kullanır. Kendisinden sonra gelen birçok ozanı derinden etkiledi. Bu olumlu etkiler günümüz Türk şiirine kadar uzanır. Şiirlerini ilk kez Nüzhet Ergun derleyip yayınladı. Cahit Öztelli'nin Karacaoğlan-Bütün Şiirleri adlı derlemesi de önemli Karacaoğlan araştırmalarından. Birçok şiiri bestelendi.
  Karacaoğlan Şiirlerinden Örnekler
  ALA GÖZLÜM BEN BU İLDEN GİDERSEM
  Ala gözlüm ben bu ilden gidersem
  Zülfü perişanım kal melil melil
  Kerem et aklından çıkarma beni
  Ağla gözyaşını sil melil melil
  Yeğin ey sevdiğim sen seni düzet
  Karayi bağla da beyazı çöz at
  Doldur ver badeyi bir daha uzat
  Ayrılık şerbetin ver melil melil
  Elvan çiçeklerden sokma başına
  Kudret kalemini çekme kaşına
  Beni unutursan doyma yaşına
  Gez benim aşkımla yar melil melil
  Karac'oğlan der ki ölüp ölünce
  Ben de güzel sevdim kendi halimce
  Varıp gurbet ele vasıl olunca
  Dostlardan haberim al melil melil
  VİRAN OLDUM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞ İKEN
  şu yalan dünyaya geldim geleli
  Tas tas içtim ağulari sağ iken
  Kahpe felek vermez benim muradım
  Viran oldum mor sümbüllü bağ iken
  Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim alkarlı dağ iken
  Farımaz da deli gönlüm farımaz
  Akar gözlerimin yaşı kurumaz
  Şimden geri benim hükmüm yürümez
  Azil oldum güzellere beğ iken
  Karac'oğlan der ki bakın geline
  Ömrümün yarısı gitti talana
  Sual eylen bizden evvel gelene
  Kim var imiş biz burada yoğ iken
  NAZLI YÂRDAN GELDİ BANA BİR NAMENazlı yârdan geldi bana bir name
  Eğer doğru ise kırdı belimi
  Dediler ki yarini yad iller almış
  Kadir Mevlam nasib eyle ölümü
  Bülbüle söyleyin gülüne konsun
  Beni yârdan eden Allah'tan bulsun
  Sabreyle sevdiğim ilkbahar olsun
  Terkedeyim vatanımı ilimi
  Ak yâri gördükçe ağladım coştum
  Al elinden dolu badeler içtim
  Kötüler sandı ki ben yârdan geçtim
  Ölmeyince çeker miyim elimi
  Karac'oğlan derki konmadan göçmem
  Her olur olmaza sırrımı açmam
  Kötüler köprü olsa üstünden geçmem
  Taşık suya uğradırım yolumu
+ Yorum Gönder


aşık veysel şatıroğlu ve karacaoğlan hakkında bilgi