+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Fiilimsiler ve fiilimsi ekleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiilimsiler ve fiilimsi ekleri nelerdir
  fiilimsiler ve fiilimsi ekleri nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  fiilimsiler ve fiilimsi ekleri nedir


  Fiil anlamı taşıyan; ancak fiillerin özelliklerini tam olarak yansıtmayan ve cümlede isim soylu kelimeler gibi görev üstlenen kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir. Bilindiği gibi Türkçe’de –(i)msi eki benzeyen anlamına gelir. Buna göre fiilimsi de “fiile benzeyen” demektir. Fiillerin üç temel özelliği vardır: Fiiller, iş hareket, oluş bildirir, mastar eklerini (-mek, -mak) alır, kip eklerini alır. Fiilimsiler ise mastar eklerini ve kip eklerini alamaz. Sadece iş, hareket, oluş bildirmesi bakımından fiile benzer.  Fiil Fiilimsi

  Gel- Gelmek

  Koş- Koşan adam

  Gül- gülerek  Fiilimsiler üçe ayrılır:

  1. İsim-fiiller

  2. Sıfat-fiiller (Ortaç)

  3. Zarf-fiiller (Bağ-fiil, ulaç)  İsim-fiiller  Fiilin adı demektir. Fiil kök veya gövdelerine –mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş ekleri getirilerek oluşur. Yazmak, konuşmak, yemek, yazma, alış Konuşmak bir sanattır.  Olumsuzluk eki –ma, -me ile isim-fiil eki olan –ma, -me karıştırılmamalıdır. Bu hafta işe gitme. (Olumsuz fiil) / Tatile gitme hazırlıkları başladı. (İsim-fiil)  -mak, -mek, -ma, -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. Ekmek, çakmak, yemek, tokmak, kıyma, sarma, kazma

  Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil)

  Bakkaldan üç ekmek aldı. (İsim)  -iş ekini alan bazı kelimeler isim-fiil, isim ve fiil görevinde kullanılabilir.

  Yurda giriş işlemleri başladı. (İsim-fiil)

  Binanın girişi çok berbattı. (İsim)

  Hiç çekinmeden rakiplerine girişti. (Fiil)
+ Yorum Gönder