+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Birleşik kelimelere örnek verir misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birleşik kelimelere örnek verir misiniz
  birleşik kelimelere örnek verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  birleşik kelimelere örnek verir misiniz

  Birleşik Kelime örnekleri : Dilimizde yeni bir kavramı karşılamak için yararlandığımız yollardan biri, kelime birleştirmesidir. Kelime birleştirmesi yoluyla kurulan sözlere birleşik kelime adı verilir. Birleşik kelimeler söz varlığımızda geniş bir yer tutar. Birleşik kelime terimi için bileşik kelime denilmesi yanlıştır. Dilimizde belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıkları zaman birleşik kelime olurlar: yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi; beyaz peynir, açıkgöz, toplu iğne; eli açık, ayak yalın, günü birlik, sırtı pek; söz etmek, zikretmek, hasta olmak; gelebilmek, yazadurmak, alıvermek; çoluk çocuk, çıtçıt, ev bark; baş üstüne, günaydın; sağ ol, ateşkes, külbastı.


  Basit Kelime Örnekleri :

  diş > Basit Kelime
  dişler > Basit Kelime
  (diş - - - | - - - ler)
  (Kök - - - | - - - Çekim Eki)
  dişlerim > Basit Kelime
  (diş - - - | - - - - ler - - - - | - - - im)
  (Kök - - - | - Çekim Eki - | - Çekim Eki )

  kork > Basit
  korkmuşlar > Basit
  (kork - - - | - - - - muş - - - | - - - - lar)
  (Kök - - - | - Çekim Eki - | - Çekim Eki)

+ Yorum Gönder


birleşik fiillere örnekler verir misiniz,  birleşik sözcüklere örnekler verir misiniz