+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda 20 Kelime ünsüz yumuşaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  20 Kelime ünsüz yumuşaması
  20 kelime ünsüz yumuşaması 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  20 kelime ünsüz yumuşaması örneği

  p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

  p, ç, t, k › b, c, d, g-ğ
  SERT YUMUŞAK

  dolap – ın → dolabın
  SERT YUMUŞAK
  p › b
  ünsüz yumuşaması

  ilaç – ım → ilacım
  SERT YUMUŞAK
  ç › c
  ünsüz yumuşaması

  kanat – ı → kanadı
  SERT YUMUŞAK
  t › d
  ünsüz yumuşaması

  gözlük – üm → gözlüğüm
  SERT YUMUŞAK
  k › ğ
  ünsüz yumuşaması

  ahenk – i → ahengi
  SERT YUMUŞAK
  k › g
  ünsüz yumuşaması


  * Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

  gel – ecek – iz → geleceğiz
  SERT YUMUŞAK
  k › ğ
  ünsüz yumuşaması


  NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

  hukuk – un → hukukun
  saç – ım → saçım
  devlet – in → devletin
  çöp – ü → çöpü
+ Yorum Gönder