+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Fiil yüklem öznenin anlamları ve örnek cümleler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiil yüklem öznenin anlamları ve örnek cümleler
  fiil yüklem öznenin anlamları ve örnek cümleler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap fiil yüklem öznenin anlamları ve örnek cümleleri

  Cümlenin ögeleri, cümlenin anlamını bütünleyen ve sözcüğün (ya da sözcük grubunun) anlamını cümledeki görevine yönelik tamamlayan cümle parçalarının her biridir.
  Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
  Yüklem
  Özne
  Türkçede eksiltili olmayan bir cümle kurabilmek için yalnızca yüklem yeterlidir. Yüklem genelde cümle sonunda bulunur (Bkz.: devrik cümle). Yüklemi bir fiilin çekimlenmesiyle oluşan fiil cümlelerinin yanısıra, bir adın ekeylem eki almasıyla da bir isim cümlesi oluşturulabir.
  Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
  Nesne
  Dolaylı tümleç
  Zarf tümleci
  Cümle, bir fikri, bir düşünceyi, hareketi, duyguyu ve olayı tam bir yargı halinde ifade eden kelime grubudur. Cümle varlığı en azından bir çekimli eylem ya da ekeylem almış bir ad gerekir.
  Yani;
  Geliyorum.
  Sensizim.
  Tek başına bir cümledir.
  Cümlenin ögeleriyse, Türkçe söz diziminin en önemli temeli olan "yardımcı unsur, asıl unsurdan önce gelir" kuralına göre dizilir.

  Cümlenin ögeleri

  En küçük cümle yalnızca yüklemden oluşur. Eğer yargıyı daha geniş, ve daha tam olarak ifade etmek istersek diğer cümle ögelerinden yararlanırız. Bir cümle aynı ögeden birden çok içerebilir.
  Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:
  Yüklem
  Özne
  Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.
  Nesne
  Dolaylı tümleç
  Zarf tümleci
+ Yorum Gönder