+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Edebi metinlerin özellikleri kısa öz madde halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebi metinlerin özellikleri kısa öz madde halinde
  edebi metinlerin özellikleri kısa öz madde halinde 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  edebi metinlerin özellikleri kısa öz madde halinde


  edebi metinlerin özellikleri kısa öz


  İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebi yazılardır. Şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimisi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından

  Edebi metinlerde amaç sadece anlamları sunmak değil aynı zamanda kişiyi etkilemek amaçların en başında gelir. Şair ve yazarlar hayal dünyasını düşünceleriyle yoğunlaştırır ve bunu yazıya döker. Edebi metinleri anlamak için söz ve terkipler, edebi tarzlar hakkında ön bilgie sahip olunmalıdır yoksa işin içinden çıkılamaz. Çünkü okur ilk okuyuşunda anladığını ve keyif aldığını sanar ama işin aslı görünüşte ki gibi değil kelimelerin içine gizlenen derin düşüncelerdir.

  Bir başka ifadeyle edebi metin, duygu düşünnce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ve estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünlerine denir.

  Özellikler:
  1.İşlenmiş bir dil ve anlatımla oluşur.
  2.İnsanda güzel duygular,hayaller ve zevkler uyandırır.
  3.İnsanın duygu düşünce ve hayallerini besler.
  4.Ait oldugu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır
+ Yorum Gönder


edebi metinlerin özellikleri maddeler halinde,  öğretici metinlerin özellikleri maddeler halinde,  edebi metnin anlam özellikleri maddeler halinde