+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hun devletinin sosyal hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hun devletinin sosyal hakları nelerdir
  Hun devletinin sosyal hakları nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Hun devletinin sosyal hakları nelerdir

  Hun devletinin sosyal hakları  A) BÜYÜK HUN DEVLETİ

  Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Türkçe de halk, insan anl***** gelmektedir. Çin belgelerinde Hunlar, Hiung- Nu olarak adlandırılmıştır.
  Bu devletin ilk dönemleri hakkında yeterli belge bulunmamaktadır. Bu devletle ilgili ilk tarihi belge, MÖ 318 yılına ait olan Çince yazılmış bir antlaşma metnidir. Büyük Hun devletinin büyük bir güç olarak ortaya çıkması MÖ III. Y.y ‘ın sonlarındadır. Hun Türklerinin akınlardan korunabilmek amacıyla yapılan Çin seddi bu yüzyılın sonlarında tamamlanmıştır. Bu set 2450 km olup, yedi ila ondört metre arasında değişir. Belli aralıklarla kale ve gözetleme kuleleri bulunur. Bu kalın ve yüksek duvarlar Hunların Çin sınırlarını aşmasını önleyememiştir. Hun Türklerinin ilk yurtlarının Orhun ve Selenga nehirleri ile Ötüken çevresi olduğu bilinmektedir. Fakat zamanla Orta Ayanın ta

  Anahtar Kelimeler: hun türklerinin sosyal hakları hunların sosyal hakları hun türklerinin sosyal ve siyasi yaşamıhun türklerinin sosyal hunların sosyal hayatları hun devletinin sosyal hakları hunların sosyal hayatı hun türklerinin sosya asya hun devleti sosyal hayatları hun türklerinin yaşamı hun türklerinin hakları hun türkleri sosyal hakları hunların devletinin sosyal hakları hunların sosyal hakları hakkında bilgi hun türklerinin siyasi hakları hun devletinin sosyal hayatı hun türklerinin sosyal yaşamları hun türklerinin sosyal yaşamı hunların sosyal haklar hun türklerinin sosyal siyasi yaşamı
  avrupa hun devletinin tarihteki önemi hunların sosyal hayatları hun imparatoru teoman avrupa hun devletinin tarihteki önemi özet büyük hun devletinin türk tarihindeki önemi asya hu devletlerinin tarihte önemi nedir hun devletinin tarihteki önemi dünyanın en büyük imparatorlukları vikipedi hun türklerinin hayatı büyük hun devletinde mete devri hun imparatorluğu vikipedi attila hun imparatoru haritasi mazdek isyanı vikipedi avrupa hun imparatorluğu nasıl yönetilirdi vikipedi avrupa hun devleti ULDIZ dönemi hun imparatorluğu haritası avrupa hun devleti kısaca özeti avrupa hun devletinin tarihi ve önemi teomanın kurdugu devlet hun imparatorluğu haritası vikipedi Bilgi Deresi'nden Dalgalar → Sosyoloji: Toplum bilimi ya da sosyoloji (Fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.
  Sosyalizm: Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir. Bununla birlikte, sosyalizmin fiili anlamı uygulamada zaman içinde değişmiştir. Siyasi bir terim olması nedeniyle, sınıfsız bir toplumun oluşturulması amacıyla, devrim ya da toplumsal evrimle örgütlü bir emekçi sınıf kurulmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Sosyalizm, kökenlerini sanayileşme dönemindeki aydınlanma düşüncesinde dile getirilen siyasal ve sosyal eşitlik isteğinden almıştır. Giderek artan bir şekilde modern demokrasilerde de sosyal reformlar üzerine yoğunlaşılmaya başlanmıştır. Sosyalizm ve sosyalist terimi, bir dizi ideolojiye, bir ekonomik sisteme, varolmuş yahut var olan bir devlete işaret edebilir.
  Sosyaldemokrat Halkçı Parti: Sosyaldemokrat Halkçı Parti, (SHP) 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra Türkiye'de, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partidir.
  Sosyal demokrasi: Sosyal demokrasi ya da merkez sol, kapitalizmin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi amaçlayan siyasi ideoloji.
  Sosyal bilimler: Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır.
+ Yorum Gönder