+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatımda konu neden sınırlandırılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatımda konu neden sınırlandırılır
  Anlatımda konu neden sınırlandırılır 2. Asel
  Bayan Üye

  Anlatımda konu neden sınırlandırılır hakkında


  Seçilen konunun çeşitli gereksinimlere cevap verecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Neyi ele alacağımızı, neyi anlatacağımızı belirlemeliyiz. Konuyu seçme ve sınırlandırma yapmadan önce atacağımız ilk adım olacaktır. Konular şu başlık altında toplanabilir.
  - Kişisel konular
  - Toplumsal konular
  - Bilimsel konular
  - Sanat ve kültürle ilgili konular
  Seçilecek konunun ilgi çekici bir yazıya dönüşebilmesi için konu hakkında belli bir birikime sahip olmak gerekir. Genel konular yerine özel konulara ağırlık vermemiz yazımızı daha etkili hâle getirecektir.
  Yazılı anlatımda yapılan en büyük yanlışlardan biri, belki de birincisi konuyu sınırlandırmadan yazıya başlanmasıdır. Kısacası konunun sınırlandırılmasında sayısız yarar vardır.
  Örneğin kültür tarihi konusunda 300 sözcükten oluşacak bir yazı yazacağımızdan yola çıkalım. Oldukça geniş kapsamlı bir konu olan kültür tarihini bu kadar az sözcükle ifade etmemiz imkânsızdır. O zaman genelden özele doğru bir yol izleyerek konuyu sınırlandırmamız gerekmektedir.
  Konuyu sınırlandırmak için bazı ölçüleri göz önüne almak zorundayız:
  - Sesleneceğimiz okuyucu kitlesinin sosyal ve kültürel yapısı, özellikleri nelerdir?
  - Konunun hangi yönüne daha çok ağırlık vermeliyiz?
  - Konu ile ilgili yeterli birikime sahip miyiz?
  - Yazabilmek için gerekli kaynaklara ulaşabilecek miyiz?
  - Yazımızın uzunluğu, kısalığı ne kadar olacaktır?
  - Yazımızı belli bir zaman süresinde yazabilecek miyiz?
  - Yazımızın türü ne olacaktır?
  Konuyu sınırlama, yazmada başarıyı sağlayan temel öğedir. Konu sınırlandırılmazsa ortaya koymayı amaçladığımız düşünceler netlik, açıklık kazanmaz, söyleyeceklerimiz açıklıkla belirlenmez. Söyleyeceklerimiz genellemeler olmaktan öteye gitmez. Konudan sapmalar olur. Kısaca yazımız yoğunlaşmaz.
  E.Özdemir, A.Binyazar.


  Şimdi birkaç tane genel nitelikli konu yazalım:
  - Sinema
  - Tiyatro
  - Roman
  - Spor
  - İletişim
  - Dede Korkut Hikâyeleri
  Bunlardan herhangi birini seçip üzerinde yazı yazabiliriz. Diyelim ki, roman konusu işlenecek. Romanın günümüzdeki durumu mu? Türk romanı mı, dünya romanı mı? Roman konuları mı? Milli Mücadele dönemi romanı mı? Batılılaşmayı konu edinen romanlar mı? Bu konularda bir yazı yazmak mümkündür. Ama unutmamamız gereken şey konuyu kesinlikle sınırlandırmaktır.
  Genel bir konunun sınırlandırma aşamalarını bir örnekle şöyle gösterebiliriz:
  Konuyu anlama gerçekte onu sınırlandırmadır. Konu öncelikle kendimiz ve okuyucu için ilginç olmalı. ALINTI
+ Yorum Gönder


anlatımda konu neden sınırlandırılır