+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer
  edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer hakkında bilgi


  PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren Sanatlar)
  Resim
  Heykel
  Mimari
  Kabartma
  Hat
  Tezhip
  Minyatür

  FONETİK (İşitsel) SANATLAR (Sese, Söze Biçim Veren Sanatlar)
  Edebiyat
  Müzik

  RİTMİK (DramatikK) SANATLAR (Harekete Biçim Veren Sanatlar)
  Tiyatro
  Bale
  Dans
  Opera
  Sinema

  Ritmik sanatların çoğunda fonetik öğeler de görev alır. Söz gelimi tiyatro, edebiyattan ayrı düşünülemez; çünkü, “pandomim’l dışta tutarsak, bütün tiyatro türlerinin temelinde söz vardır; dolayısıyla her ne kadar tiyatro bu sanıflandırmada fonetik sanatların dışında ele alınsa da tiyatro metinleri, edebi metinler içinde değerlendirilir. Benzer durumlar bale, dans, opera ve sinema için de söz konusudur. Örneğin sözlerinin tümü ya da büyük bölümü şarkı olarak söylenen, müziğe uyarlanmış sahne yapıtı olan “opera”da müzik, edebiyat ve dans iç içedir. Bu nedenle bu tür sanatları “karma sanatlar” başlığı altında sınıflandırmak da mümkündür.

  Edebiyatın malzemesinin dil, yani seslerden oluşan bir iletişim aracı olduğu göz önünde bulundurulduğunda edebiyatı fonetik sanatlar içinde ele almanın doğru olduğu da görülecektir.

  Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel, etkili ve belli bir şekil içerisinde anlatılması sanatına “edebiyat” denir.

  Bir tarih, fizik, felsefe metni ile bir şiiri, romanı ya da hikayeyi karşılaştırdığımızda edebiyatın ne olduğunu daha iyi anlarız. Birinci tür metinlerde temel amacın bir konuya açıklık getirmek, herhangi bir konuda bilgi vermek olduğu görülecektir. Ama edebiyat eserlerindeki temel amaç, bir konuda bilinmeyenleri açıklamak değil, herhangi bir iletiyi dilin olanaklarından yararlanarak etkileyici ve güzel bir şekilde anlatmaktır. Edebiyat, edebiyatseverde estetik duygular uyandırır. Nasıl ki bir yağlı boya resim, bir heykel, bir şarkı, insanda güzel duygular uyandırırsa edebiyat da diğer güzel sanat eserleri gibi aynı amacı bir şiirle, bir öyküyle, bir romanla gerçekleştirir.
+ Yorum Gönder


edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer,  edebiyat güzel sanatlar içinde hangi türe girer