+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Aşık veyselin şiirlerindeki gerçekliği nasıl veriyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Aşık veyselin şiirlerindeki gerçekliği nasıl veriyor
  aşık veyselin şiirlerindeki gerçekliği nasıl veriyor 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Aşık veyselin şiirlerindeki gerçekliği hakkında bilgi


  • Şiirde bütün imgeler, gücünü gerçeklikten alır.

  • İmgenin oluşumunda gerçekliğin dönüştürülmesinde bireyin yaşadıkları, sezgileri, tasarıları, kültürü, anlayış ve algılayışındaki farklılıklar etkilidir.

  • Birey, günlük hayatta kullandığımız dil göstergelerine, günlük hayatta gerçekliği olan dil ifadelerine yeni anlamlar yükleyerek gerçekliği dönüştürür.

  • Dönüşen ve değişen bu gerçeklik her okuru farklı boyutlarda etkiler. Bu etki ise okurun yaşına, eğitim ve kültür seviyesine, hayallerine, izlenimlerine, içinde bulunduğu duruma ve döneme göre değişir.

  • Aynı gerçeklik, farklı sanatçıların elinde farklı şekillere dönüşür. Böylece şiirsel gerçeklik oluşur.

  • Günlük dil ile şiir dili arasındaki temel farklılık, gerçekliğin ifade ediliş biçimidir.


  "Bu şeker kaç para?" "On lira"

  "Bu akşam çok eğlendim."


  "Köşkün muazzam bir Boğaz manzarası var." ifadelerinde "on lira, eğlenmek, köşk" sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.


  "Güzelliğin on par'etmez

  Bu bendeki aşk olmasa

  Eğlenecek yer bulamaz

  Gönlümdeki köşk olmasa"

  Âşık Veysel


  Dörtlükte ise on para etmek, "değerinin az olması"; "eğlenmek", oyalanmak, vakit geçirmek, teselli olmak"; köşk, "gönlün en güzel yeri, sevgilinin içinde bulunduğu yer" anlamlarında kullanılmıştır.


  • Dörtlüğün her okuyucuda çağrıştırdıkları farklıdır. Çünkü şiirde yan anlamlar, mecaz anlamlar vardır. Bu anlamlar, yoruma açıktır.

  • Şiirde dil şiirsel işleviyle kullanılır.


  Örnek şiir incelemeleri:


  Halk şiiri örneği (17. yüzyıl)


  SEMAİ


  Bugün ben bir güzel gördüm

  Bakar cennet sarayından

  Kamaştı gözümün nuru

  Onun hüsn ü cemalinden


  Salındı bahçeye girdi

  Çiçekler selama durdu

  Mor menekşe boyun eğdi

  Gül kızardı hicabından
+ Yorum Gönder


aşık veyselin yaygın olarak yer alan zihniyeti