+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türkçede yaygın olarak yapılan hatalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçede yaygın olarak yapılan hatalar
  türkçede yaygın olarak yapılan hatalar 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkçede yaygın olarak yapılan hatalar nelerdir
  Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır. * Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.
  * Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,

  Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
  Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.
  Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

  * Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

  * Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

  * Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

  Yanlış (!) Doğru (!)
  hergün her gün
  heryer her yer
  herşey her şey
  harhangibiri herhangi biri
  herbiri her biri
  birgün bir gün
  birşey bir şey
  bir çok şey birçok şey
  bir kaç şey birkaç şey
  hiç bir şey hiçbir şey
  pekçok pek çok
  pekaz pek az
  arasıra ara sıra
  yanısıra yanı sıra
  peşisıra peşi sıra
  ardısıra ardı sıra
  akşam üstü akşamüstü
  suç üstü suçüstü
  ayak üstü ayaküstü
  terketmek terk etmek
  ayırdetmek ayırt etmek
  farketmek fark etmek
  arzetmek arz etmek
  vaadetmek vaat etmek
  haketmek hak etmek
  muhtacolmak muhtaç olmak
  şehidolmak şehit olmak
  vaz geçmek vazgeçmek
  baş vurma başvurmak
  ön görmek öngörmek
  var saymak varsaymak
  ya hut yahut
  ve ya veya
  yada ya da
  laboratuar laboratuvar
  antreman antrenman
  eşortman eşofman
  orjinal orijinal
  yalnış yanlış
  yanlız yalnız
  kiprik kirpik
  kirbit kibrit
  anbar ambar
  canbaz cambaz
  çenber çember
  makina makine
  meyva meyve
  zatüre zatürree
  matba matbaa
  deynek değnek
  süpriz sürpriz
  poaça poğaça
  kordalye kurdele
  sandoviç sandviç
  eksoz egzoz
  pardesü pardösü
  ayidat aidat
  pilaj plaj
  tazik tazyik
  traş tıraş
  metod metot
  ara söz arasöz
  ara yön arayön
  Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar

  Sözcüğün yanlış kullanımı Doğrusu (!) Türkçesi
  çok mersi merci beaucoup Çok teşekkür ederim.Teşekkür ederim.
  detay detail ayrıntı
  fonksiyon function işlev
  fonksiyonel functional işlevsel
  avantaj advantage üstünlük
  kriter criterion ölçüt
  kriterler criteria ölçütler
  test sınavı ??? çoktan seçmeli sınav
  layt (light) light hafif
  fest fud fast food hazır yiyecek
  hard disk hard disc sabit disk
  imeyıl (e-mail) e-mail e-posta, elmek
  meyil (mail) mail e-posta mesajı, ileti
  meyil çekmek sending a mail e-posta mesajı yollamak
  maus (mouse) mause fare
  ran etmek (run etmek) running çalıştırmak
  tekrardan ??? tekrar veya yeniden

+ Yorum Gönder


türkçede yaygın olarak yapılan hatalar