+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim teknik ile niçin ilişkilidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim teknik ile niçin ilişkilidir
  Edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim teknik ile niçin ilişkilidir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim teknik ile neden ilişkilidir


  Edebiyat ve Psikoloji

  Edebiyat psikolojisi denilince, tip ve fert olarak yazar psikolojisinin incelenmesi, yaratma sürecinin incelenmesi, edebi eserlerde görülen psikolojik tiplerin ve kanunların incelenmesi, okur üzerindeki etkiler akla gelir.

  Edebiyat Ve Felsefe

  Felsefe ile edebiyat ilişkisi, genelde felsefeden edebiyata doğru bir ilişki olup, felsefenin, edebiyat yapıtının gerisindeki felsefi anlayışı tanımlaması yönündedir. Bununla birlikte, bazı edebiyat yapıtlarının da bazı felsefecilere `örnek olduğu bilinen bir gerçektir.

  Edebiyat Ve Sosyoloji

  Edebî eser, estetik bir eserdir ama onun incelenmesi bir bilimdir. Her bilim dalında olduğu gibi, edebiyat biliminde de üzerinde anlaşmaya varılmış bir kriterler dizisi mevcuttur ve edebî eser bu kriterler çerçevesinde bilimsel değerlendirmeye tâbi tutulur

  Edebî Eser ve Sosyoloji İlişkisi

  Edebiyat sanatçısı bir sosyolog değildir ve olaylara sosyolojik açıdan bakmaz. Onun bakış açısı edebî estetiktir ama bu edebî estetik, sanatçının dimağında oluşurken, sosyolojik verilerle de zenginleşen bir arka plâna yaslanır. Edebî eser de sosyolojik bir eser değil; estetik bir eserdir. Edebiyat sanatı ferdî kırılmalarla oluşur, yani sübjektiftir; sosyoloji bir bilimdir ve objektif kriterlerle hareket eder.

  Edebiyat Dili ve Sosyoloji

  Edebî eseri oluşturan sanatçının ilk başvurduğu sosyal vakıa, dildir. Sanatçıyı oluşturan diğer sosyal birikimler bir yana bırakılsa bile, tek başına dil, o sanatçının toplumsal bağlarını kurduğu bir araç olarak, içinde yaşadığı toplum ile ilişkilerinin ipuçlarını vermesi bakımından yeterlidir
 3. Ziyaretçi
  Edebî Eser ve Sosyal Yansıtma

  Edebî eserin dayandığı sosyal zemin de edebiyat-sosyoloji ilişkisinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bir eser, siyasî açıdan, monarşik bir yönetim anlayışıyla yönetilen toplumu mu yansıtıyor, totaliter, demokratik bir toplumu mu veya bir karmaşa (anomi) dönemini mi? Bu önemlidir. Meselâ klâsik Türk şiiri, bütün gönderme ve mecazlarıyla, monarşizmin izlerini derin bir şekilde yansıtır. Onda, idealize edilen insan tipi olan sevgili, monark ile özdeş bir fonksiyona sahiptir.
+ Yorum Gönder


edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim-teknik ile neden ilişkilidir,  Edebiyat sosyoloji psikoloji felsefe ve bilim teknik ile niçin ilişkilidir