+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Glikoliz sonucunda bir molekül glikozdan elde edilen moleküller nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Glikoliz sonucunda bir molekül glikozdan elde edilen moleküller nelerdir
  Glikoliz sonucunda bir molekül glikozdan elde edilen moleküller nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap Glikoliz sonucunda bir molekül glikozdan elde edilen moleküller nelerdir

  GLİKOLİZ: Anaerobik (oksijensiz) ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkıl*ması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji oluşturmaktadır. Glikolizin ama*cı, organizmaya gerekli kimyasal enerjiyi O2 ge*rektirmeden ve kısa bir yoldan sağlamaktır. Gli-kolizde, glikoz molekülü başına elde edilen toplam enerji, glikozun oksidasyonuyla elde edilene göre çok azdır, fakat düşük oksijen basıncında bile, do*kuların gereken enerjiyi bu yoldan sağlıyabilme-leri yönünden çok Önemlidir. Glikozun glikoliz yoluyla yıkılmasını ilk ortaya koyan kişiler Emb-den ve Meyerhoff dur. Glikoliz olayı bu bilginlerin adıyla da anılmaktadır. Hücreler tarafından kul*lanılan glikozun % 80-90′1 sitoplazmada anaero*bik olarak glikoliz yoluyla kullanılır. Sitrikasit çevrimi (Krebs çevrimi): Buna aerobik glikoliz de denilebilir. Anaerobik glikolizde pirü*vikasit, yağ asitlerinin yıkılması sonucu oluşan asetil-KoA’lar ve birçok aminoasitler Krebs çevri*mine girerek yıkılırlar ve organizmanın kullanıla*bilir enerjisi olan ATP yi oluştururlar. Krebs çev*rimi hücrenin mitokondrilerinde gerçekleşir.
+ Yorum Gönder


glikoz sonucunda bir glikozdan elde edilen molekuller