+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Böbreğin yapıları nedir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Böbreğin yapıları nedir hakkında bilgi
  böbreğin yapıları nedir hakkında bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap böbreğin yapıları nedir hakkında bilgi

  Böbreklerin yapısı dıştan içe doğru kabuk (korteks) ve bunun altında yer alan bir öz (medulla) bölgesinden meydana gelmiştir. Böbreğin tam ortasında, idrar kanalına (üretere) bağlanan huni şeklinde bir havuzcuk (pelvis) bulunur.

  Nefronlardan süzülen artık maddeler bu havuzcuğa boşalırlar. Böbreklerin kabuk bölgesinde ürelerin ve diğer atıkların faydalı maddelerden ayrıldığı,süzüldüğü yapılar olan nefronlar yer alır. Böbreklerin asıl görevini bu nefronlar yapar. Böbreğin iç kısmında ise nefronların uzantıları ve henle kanalı yer alır. Nefronlar buradan idrar kanalına bağlanmış olur. Nefronlar kanı çok özel bir yapı olan malpigi cisimciği sayesinde temizler.

  Oldukça ince kılcal damarlar bir süzgeç gibi çalışarak kanın içinde bulunan üre gibi zararlı maddeleri temizler. Bazen bu süzgeç yapısı iri kristallerle baş edemez ve bu iri kristaller zaman içerisinde birikerek büyür. Bu oluşuma böbrek taşı adı verilir. Böbrek taşları genelde kendiliğinden atılır. Bazen ise tıbbi müdahale gerekebilir. Her zaman denenen ilk yöntem hastanın bol sıvı tüketerek taşı kendi kendine atmasıdır. Ancak bu durum başarısız olursa diğer tıbbi metotlar denenmelidir.Ülkemizde bu alanda hizmet veren pek çok tıbbi kurum bu görevlerini başarı ile yerine getirmektedir.  Böbrek taşları bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük acıyı hissettirebilir. Maalesef ağrı kesiciler bile bazen yetersiz olmaktadır. Acı ve ağrı tamamen taşın boyutu yapısı ve bulunduğu konum ile alakalıdır.

  Bir önceki yazımız olan Açık Böbrek Taşı Ameliyatı Videosu - Pyelolitotomi/Nefrolitotomi başlıklı makalemizde açık böbrek taşı ameliyatı, böbrek taşı ameliyatı izle ve Pyelolitotomi/Nefrolitotomi hakkında bilgiler verilmektedir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Böbreğin Yapısı

  İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı arkası (retroperitonal) bölgesinde yer alırlar. İki tane bulunan (çoğu insanda tek böbrek bulunabilmektedir, ve bu insanlar bunun ayrımına varmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler) böbreklerden sağda olanı diyaframın hemen altında, ve karaciğerin arkasında (posterior), solda olanı ise diyaframın altında ve dalağın arkasında yer almaktadır. Böbreklerin ikisinin de üstünde böbreküstü bezleri yer almaktadır. Böbreklerin konumları bakımından bakışımsız olmalarının nedeni karın boşluğunda büyük bir yer kaplayan karaciğerin, sağda bulunan böbreğin soldakine göre 1-2 santimetre daha aşağı bir konumda (inferior) bulunmasına neden olmasıdır.  Karınzarı arkasında bulunan böbreklerin boyutları 9 ila 13 cm arasında değişmekte, ve sol böbrek sağdakinden az da olsa biraz daha büyüktür. Yaklaşık 12. göğüs omuru ile 3. bel omurlarının (T12-L3) düzeyleri arasında yer almaktadırlar. Böbreklerin üst bölgeleri 11. ve 12. kaburgalarca korunmaktadır.Böbreküstü bezleriyle birlikte böbrekler, yağ dokuyla çevrelenip (buna pararenal yağ denilmektedir), bu yapı da böbrek zarı (renal fasiya olarak da bilinir) ile bütünüyle sarılmış durumdadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, böbreklerden biri ya da ikisi doğuştan bulunmayabilirler, ve bu duruma böbrek oluşmaması ya da renal agenez denilmektedir.


  Böbrekler, süzülmemiş kanı karın bölgesi aorttan ayrılan sol ve sağ böbrek atardamarları yoluyla almaktadırlar. Böbrekten dönen süzülmüş kan ise sağ ve sol böbrek toplardamarları yoluyla alt ana toplar damara döner. Böbreğe giden kan, kalbin pompaladığı toplam kanın (kardiyak debi) üçte birine ulaşabilir.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Böbreğin Yapısı ve Görevleri

  Böbrek;
  idrarı ayırıp kanı temizlemeye yarayan ve karın boşluğunda omurganın hemen yanında bulunan sağlı sollu iki organdan her biridir. Dış görünemleri fasulyeyi andırır. Uzunluğu 10-12 cm, genişliği 5-6 cm, kalınlığı 4 cm, ağırlığı 120-200 gr kadardır. Kahverengiye yakın esmer kırmızı renktedir. Sağdaki böbrek, soldakine oranla biraz aşağıdadır. Her iki böbreğin de çevresi gevşek bağ ve yağ dokusundan oluşmuş böbrek kapsülü adı verilen bir doku tabakasıyla sarılıdır. Bu kapsülün oluşturduğu ve içinde böbreğin bulunduğu boşluk da böbrek loju (böbrek yuvası) adını alır. Böbrek kapsülünün ön yüzünü karın zarı (periton) sıkıca örtmüş olup böbreğin yerinde durmasına yardım eder. Böbreklerin karşılıklı olarak birbirlerine bakan ve bir girinti biçimindeki kesimleri böbrek göbeği adını alır. Burası böbreğe kan getiren ve böbrekten kan götüren damarların, sinirlerin ve idrar kanalının (üreter) geçtiği yerdir. Böbrekler, dıştan içe doğru 4 tabakadan oluşur: Böbrek zarı, kabuk bölgesi, piramit bölgesi, havuzcuk bölgesi.

  Böbrek Zarı: Böbreğin en dışında böbrek dokusundan kolayca ayrılabilen ve böbreği bir gömlek gibi saran fibröz bir örtüdür.
  Böbreğin Yapısı ve Görevleri.jpg

  Kabuk Bölgesi: Böbrek zarıyla piramitler arasında kalan bölgedir. Burada tanecikli bir görünüm söz konusudur. Bu görünümü oluşturan yapılar Malpighi cisimcikleri adını alır. Malpighi cisimciği, böbrek içine giren atardamarın kılcal uzantılarının oluşturduğu ince bir damar yumağıyla bunu çepeçevre saran Bowman kapsülü adlı ince bir zardan oluşur. İdrar yapımıyla görevlendirilmiş idrar kanalcıkları bu Bowman kapsülünden bir idrar kanalcığı çıkarak toplayıcı idrar kanalına açılırlar. İşte Malpighi cisimciğiyle birlikte kendi idrar kanalcığı idrar yapan en küçük birimi oluşturur. Bu oluşumlara nefron adı verilir. Bir böbrekte 1 milyon kadar nefron vardır. İdrar kanalcıklarının her biri ince bir toplayıcı kanalcığa açılır. Bu ince toplayıcılar birleşip daha büyük kanalları oluşturarak sonunda 10-25 kanal halinde piramitlerin tepesinde bulunan küçük delikçiklere açılırlar.

  Piramit Bölgesi: Sayıları 8-10 kadar piramitlerin tepeleri havuzcuk,tabanları ise böbrek zarı kesimindedir. Bu piramitlerin papilla renales adlı uç kesimlerinde idrar borucuklarının açılmış olduğu 10-25 kadar delikçik vardır.

  Havuzcuk Bölgesi: Piramitlerin tepesi ortalama 1 cm uzunluğundaki huni biçimindeki calices renalis minores adlı kısa tüplere açılır. Bu küçük boşluklar da birleşerek daha büyük boşluğu oluştururlar. Sayıları 2-3 olan bu yapılara da calices renales majores denir. Bunlar da bir araya gelerek havuzcuğu oluştururlar. Bu havuzcuğun ucundan başlayan idrar kanalı (üreter) mesanede (idrar torbası) sonlanır. Böylece böbreklerde yapılmış olan idrar, üreterlerle mesaneye taşınmış olur.

  Böbrek Taşları: Böbrek taşları, idrar sisteminin her yerinde bulunabilir. İnsanlarda her bin kişiden birinde rastlanır. Taş oluşumu çeşitli nedenlere bağlanır: Susuz kalma sonucu idrar yoğunluğunun artması ya da idrardaki taş yapıcı maddelerin kalsiyum, oksalat, urat, sistin, xanthin ve seyrek olarak fosfatların salgılanmalarının artması ilk neden olarak kabul edilir. Böylece kristallerle yoğunlaşmış idrarda pH değişiklikleri, yabancı cisimler ve bakteriler gibi etkenler taş oluşumuna neden olur. İdrar yolları taşlarından bir bölümü hiç belirti vermez. Ancak böbrekten başlayarak mesaneye kadar idrar akımını engelleyen taşlar, yerine göre bel ve sırt ağrısı, kasık ve cinsel organlara vuran sancılar yapar. Bu ağrının özelliği, zaman zaman gelişi, bir başka deyişle iki ağrı arasında bir sessiz dönemin bulunmasıdır. Ağrı karına da yansır, gaz ve dışkı akımı duracağı için şişkinlik yapar. Aynı nedenle bulantı ve kusma olur. Taş üreterde takılmışsa bu belirtilere ayrıca ateş, idrarda kan ve sık sık idrara çıkma gereksinimi de eklenir. Böbrek taşları yapılarına göre bazen kolayca düşer. Bazen de ufak olmasına karşın yerinde kalır. Tanıya varmak için idrar analizi ve röntgen incelemesi gerekir. Taşı düşürmek için tıbbi tedaviye başvurulur; sonuç alınmazsa cerrahi olarak çıkarılır


+ Yorum Gönder