+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Yumurtanın özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yumurtanın özellikleri nelerdir
  yumurtanın özellikleri nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap yumurtanın özellikleri nelerdir

  Dişi üreme hücresi: yumurta ve özellikleri
  Yumurtalıkta üretilir
  Oval şeklindedir
  Hareketsizdir
  Büyük ve bol sitoplazmalıdır

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  YUMURTALIKLAR

  Yumurtalıklar (ovarium), yumurtacık yapan organlar olmalarının yanı sıra, içsalgı bezleridir. Östrojen ve progesteron hormonlarını salgılarlar.  YERİ

  Sağda ve solda iki yumurtalık vardır; leğen boş*luğu içinde, bu boşluğun çeperlerine dayalı olarak Rahim geniş bağlarının arkasında yer alırlar.  BİÇİMİ VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜ

  Yanlarından basık, yumurtamsı biçimlidirler (bademe benzerler); büyük eksenleri dikey ya da aşağı ya da arkaya doğru hafif yatıktır.

  Görünüşleri kadının yaşına ve fizyolojik durumlara göre değişir. Ergenliğe kadar düz olan yumurtalıkların yüzleri, yaş ilerledikçe, Graaf foliküllerinin bu yüzeyde yaptıkları çıkıntılarla, bu foliküllerin çatlamasından sonra ortaya çıkan yara yerin*den dolayı pürüzlü olur. Yaşdönümünden sonra yu*murtalıklar küçülür, yüzlerindeki pürtükleri yitire*rek düzleşir.  BÜYÜKLÜK VE AĞIRLIĞI

  Yumurtalıkların, yetişkinde ortalama yükseklik*leri 3,5 cm, genişlikleri 2 cm, kalınlıkları l cm'dir.

  RENK VE KIVAMI

  Kıvamları katıcadır. Renkleri, pembeden fildişi rengine kadar değişir.

  TUTUNMA ARAÇLARI

  Yumurtalığın yerinde durmasını, yumurtalık orta askısı ve üç bağ sağlar. Yumurtalık saçağı, yumurtalık özel bağı ve yumurtalık aşıcı bağı adı verilen bağlar, yumurtalığa büyük bir oynaklık kazandırır.

  Yumurtalık orta askısı (meşovarium)

  Yumurtalığın ön bölümünü, Rahmin geniş bağıyla birleştiren kısa bir bağdır.

  Yumurtalık aşıcı bağı (ligamentum suspensorium ovarii)

  Yumurtalığın üst bölümüne bağlanır. Düz kas lifleri ve bağdokusu lifleriyle sarılmış atardamarlar, toplardamarlar ve lenf damarları, yumurtalığa bu bağ aracılığıyla gelirler.

  Yumurtalık saçağı (fimbria ovanca)

  Yumurtalığın üst bölümünü, Rahim borusu saçaklarıyla birleştirerek, her iki organ arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlar.

  Yumurtalık özel bağı

  Yumurtalığın alt bölümünü, Rahmin yan açısına birleştirir.

  Bu bağlar arasında yumurtalık orta askısı ve özellikle yumurtalık aşıcı bağı, yumurtalığın normal durumunda tutunmasını sağlarlar. Öteki iki bağın görevi, yumurtalığı Rahim borusuna ve Rahime yakın tutmaktır.  Yumurtalık dış yüzünün komşulukları

  Yumurtalık, tam anlamıyla leğen içinde yeralan tek üreme organıdır, (öteki organlar, karın zarı ta*rafından «örtülmüşlerdir»); leğenin yan çeperinde, karın zarıyla örtülü yumurtalık çukuru içinde yer*leşmiştir. ,

  Hiç doğum yapmamış kadınlarda, yumurtalık bu sınırlı çukurcuk içinde bulunur. Komşulukları şunlardır:

  — arkada idrar yolu ve kalça iç damarlarıyla;

  — yukarda kalça dış damarları ve lenf zinciriyle;

  — aşağıda Rahim atardamarıyla;

  — önde Rahim geniş bağıyla (Rahim geniş bağı, küçük leğenin yan çeperlerini Rahime bağlayan, enlemesine kalın bir bağdır).

  Doğum yapmış kadınlarda, yumurtalık düşükçedir. Konumu dikey değil, içe ve aşağıya doğru eğiktir. Bu durumda, dış yüzü alta gelir ve böylece, sınırlandığı yumurtalık çukurundan ayrılarak, idrar yolunun ve kalça iç damarlarının arkasında ve kuyruk sokumu kemiğinin önünde yeralan Claudius çukuruna yerleşir.

  Yumurtalık iç yüzünün komşulukları

  Yumurtalığın iç yüzü, Rahim borusunun «infundibulum» adı verilen huni biçiminde genişlemiş bölümüyle örtülmüştür. Komşulukları şunlardır:

  — ince barsaklar;

  — körbarsak ve apandis (sağ yumurtalık);

  — sigmamsı kaim barsak (sol yumurtalık),

  İÇ YAPISI

  Yumurtalıktan bir kesit yapılırsa, iki bölge or*taya çıkar:

  — öz maddesi (ortada);

  — Kabuk maddesi (dışta). Kabuk maddesi epitel ile kaplıdır.

  Öz maddesi

  Kırmızı renkli ve süngerimsi bir yapıdadır; çok sayıda damar kapsar. Esnek kas ve bağdokusu lifleri arasında, yumurtalık kapısından yumurtalığa giren atardamarcıklar, sarmal kıvrıntılar oluştururlar. Öz maddesi, lenf damarları ve sinir ağları bakımından çok zengindir.

  Kabuk maddesi

  Epitelle örtülüdür; hücresel bağdokusundan yapılmış bir destek dokusu içinde yumurtalık foliküllerini kapsar. Büyüme evrelerine göre, bu foliküller şunlardır:

  — genç (primer) foliküller;

  — gelişme halinde foliküller;

  — gelişmiş, yumurtlamaya hazır foliküller (Graaf folikülleri).

  Ayrıca, kabuk maddesi içinde sarı cisimler ve daha önceki âdet çevrimlerinin sarı cisimlerinin geride bıraktıkları izler de yer alır.

  Sarı cisim, yumurtlamadan sonra çatlayan folikülün, değişikliğe uğramış biçimidir.

  DAMAR VE SİNİRLER

  Atardamarlar

  Yumurtalığın atardamarları, yumurtalık atardamarından ve atardamarından gelir. Yumurtalık atardamarı (kalça iç atardamarının da*lıdır), yumurtalığa aşıcı bağla birlikte gelir; dallara ayrılır ve organı dolaştıktan sonra, aşağı tarafta Rahim atardamarıyla (Rahim atardamarı da yumurtalığa dallar verir) ağızlaşır.

  Toplardamarlar

  Yumurtalık atardamarlarıyla aynı adları taşıyan toplardamarlar (yumurtalık ve Rahim toplardamarları),çok gelişmiş bir bağ oluştururlar.

  Lenf damarları

  Yumurtalık toplardamarlarıyla birlikte ilerler ve bel lenf düğümlerinde (sağ ya da sol) sonlanırlar.

  Sinirler

  Yumurtalık sinirleri, güneş sinir ağından ayrı*lan ve yumurtalık atardamarıyla birlikte ilerleyen yumurtalık sinir ağından gelirler.

+ Yorum Gönder


yumurtanın özellikleri nelerdir